Vytvoriť faktúru

RATIONES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RATIONES
IČO 35682990
DIČ 2020331071
IČ DPH SK2020331071
Dátum vzniku 25 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RATIONES
Biskupická 22
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 325 €
Zisk 658 €
Aktíva 10 952 €
Vlastný kapitál -745 €
Kontaktné informácie
Email rationes@rationes.sk
Phone(s) 0905615564
Mobile phone(s) +421911615564, 0911615564, 0905615564
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,541
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,279
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,541
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,428
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,869
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 658
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,113
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 16,113
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 115
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 29
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,489
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12,325
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,300
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,187
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,275
C. Služby (účtová skupina 51) 3,562
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 350
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,138
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,463
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,138
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 658
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2016