Vytvoriť faktúru

IURIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IURIS
IČO 35683074
DIČ 2020308136
IČ DPH SK2020308136
Dátum vzniku 31 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IURIS
Panenská 6
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 338 658 €
Zisk 48 336 €
Aktíva 224 756 €
Vlastný kapitál -204 189 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.iuris.sk
Phone(s) +421259980585, +421259980580
Fax(es) 0259980586
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 145,829
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,721
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,425
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,425
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,296
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 2,245
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 51
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 132,965
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 52,410
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 52,314
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,314
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 96
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) -355
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ -355
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 80,910
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 590
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 80,320
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,143
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 390
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,753
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 145,829
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -155,853
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,300
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,300
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,548
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 2,548
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -215,037
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -215,037
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,336
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 300,724
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 116,767
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 112,271
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,496
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 179,079
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,621
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,621
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 123,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,334
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,336
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,963
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,825
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,878
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,878
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 958
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 958
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 338,038
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 338,658
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 338,038
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 620
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 288,644
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,104
D. Služby (účtová skupina 51) 182,714
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 72,527
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 52,924
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,445
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,158
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 441
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,211
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,211
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,647
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 50,014
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 132,220
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 720
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 491
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 491
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 229
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -717
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 49,297
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,336
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35683074 DIČ: 2020308136 IČ DPH: SK2020308136
 • Sídlo: IURIS, Panenská 6, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 03.06.2009
  JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/a Bratislava 811 02 03.06.2009
  JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02 03.06.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Pavel Bagin 1 660 € (20%) Údolná 10 Bratislava 811 02
  JUDr. Ľubica Benčurová 1 660 € (20%) Údolná 10/a Bratislava 811 02
  IURIS GROUP, a.s. 4 980 € (60%) Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.05.2015Nové predmety činnosti:
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   11.06.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2009
   JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/a Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2009
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.06.2009
   10.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kordoš Lesnícka 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 22.11.2007
   20.02.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kožányi Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 22.11.2007
   29.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kordoš Lesnícka 14 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 22.11.2007
   Ing. Martin Kožányi Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 22.11.2007
   28.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.03.2007
   JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/A Bratislava 811 02
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 01
   10.11.2007Noví spoločníci:
   IURIS GROUP, a.s. Panenská 6 Bratislava 811 03
   09.11.2007Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 01
   28.03.2007Noví spoločníci:
   JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/A Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.03.2007
   13.07.2006Nové sidlo:
   Panenská 6 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubica Benčurová Údolná 10/A Bratislava 811 02
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 01
   12.07.2006Zrušené sidlo:
   Mickiewiczova 10 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   JUDr. Adriana Benková Francisciho 9 Bratislava
   03.05.2002Noví spoločníci:
   JUDr. Pavel Bagin Údolná 10 Bratislava 811 02
   JUDr. Adriana Benková Medená 16 Bratislava 811 01
   02.05.2002Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Bagin Slávičie údolie 14 Bratislava
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   JUDr. Adriana Benková Francisciho 9 Bratislava
   31.01.1996Nové obchodné meno:
   IURIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 10 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností - realitná kancelária
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Bagin Slávičie údolie 14 Bratislava
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   JUDr. Adriana Benková Francisciho 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ľubica Benčurová Sabinovská 5 Bratislava
   JUDr. Adriana Benková Francisciho 9 Bratislava