Vytvoriť faktúru

TOROS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOROS
IČO 35683121
DIČ 2020331082
IČ DPH SK2020331082
Dátum vzniku 31 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOROS
Kochanovce 184
91305
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 140 199 €
Zisk 7 546 €
Aktíva 89 423 €
Vlastný kapitál 25 995 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0326490942, 0907782094
Mobile phone(s) +421907782094, 0907782094
Fax(es) 0326490942
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 81,546
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 53,327
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 53,327
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 53,327
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,897
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,632
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,632
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,632
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,265
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,265
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 322
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 322
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 81,546
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,541
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,833
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,833
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 14,523
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,523
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,546
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,005
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 225
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 225
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,102
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,664
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,664
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 698
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 442
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,298
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 37,678
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 139,600
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 140,199
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 70,044
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 69,557
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 450
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 148
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 126,083
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 36,533
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,883
D. Služby (účtová skupina 51) 46,998
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,947
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,208
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,537
4. Sociálne náklady (527, 528) 202
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 423
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,755
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,755
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,544
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,116
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,187
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,296
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,555
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 3,555
O. Kurzové straty (563) 68
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 673
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,296
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,820
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,274
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,274
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,546
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35683121 DIČ: 2020331082 IČ DPH: SK2020331082
 • Sídlo: TOROS, Kochanovce 184, 91305, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Januára 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.12.1998Nové sidlo:
   Kochanovce 184 Adamovské Kochanovce 913 05
   Noví spoločníci:
   Vladimír Šlajs Kochanovce 184 Adamovské Kochanovce 913 05
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Šlajs Kochanovce 184 Adamovské Kochanovce 913 05
   14.12.1998Zrušené sidlo:
   Bieloruská 54 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Láska Bieloruská 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Láska Bieloruská 54 Bratislava
   31.01.1996Nové obchodné meno:
   TOROS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bieloruská 54 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konštrukčné, technologické, montážne práce vrátane výroby v odbore všeobecného strojárstva, metalurgie a plastov
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v strojárstve a metalurgii
   marketing - prieskum trhu
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Láska Bieloruská 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Láska Bieloruská 54 Bratislava