Vytvoriť faktúru

FLEXIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FLEXIA
IČO 35683155
DIČ 2020308730
IČ DPH SK2020308730
Dátum vzniku 01 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLEXIA
Stará Vajnorská 4
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 125 909 €
Zisk 4 579 €
Aktíva 165 157 €
Vlastný kapitál 30 224 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905674047
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 118,205
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 118,205
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,991
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,917
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 189
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,851
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 168,122
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,803
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 23,252
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,579
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 133,319
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 133,319
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 659
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,575
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,447
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 129,638
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 125,909
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 125,909
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 119,325
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 68,153
C. Služby (účtová skupina 51) 11,514
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,775
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,729
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,154
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,584
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 46,242
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,024
M. Nákladové úroky (562) 151
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 873
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,020
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,564
P. Daň z príjmov (591, 595) 985
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,579
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35683155 DIČ: 2020308730 IČ DPH: SK2020308730
 • Sídlo: FLEXIA, Stará Vajnorská 4, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01 23.03.1996
  Milan Holečka Obežná 2 Bratislava 821 02 11.12.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marek Timura 3 320 € (50%) Šalviová 44 Bratislava 821 01
  Milan Holečka 3 320 € (50%) Obežná 2 Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.05.2007Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   15.05.2007Zrušené sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 831 04
   02.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   Milan Holečka Obežná 2 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.03.1996
   Milan Holečka Obežná 2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 11.12.2003
   01.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   24.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Krátky Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Krátky Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   02.09.1997Nové sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 831 04
   01.09.1997Zrušené sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 835 64
   22.05.1996Nové sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 835 64
   Noví spoločníci:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Timura Šalviová 44 Bratislava 821 01
   21.05.1996Zrušené sidlo:
   Bjornsonova 7 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Rapoš Bjornsonova 7 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Rapoš Bjornsonova 7 Bratislava 811 05
   01.02.1996Nové obchodné meno:
   FLEXIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bjornsonova 7 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s dvoj a jednostopovými motorovými vozidlami ich súčiastkami a príslušenstvom - maloobchodný predaj
   údržba a oprava dvoj a jednostopových motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov
   konzultačné a poradenské služby v oblasti marketingu a obchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Krátky Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Rapoš Bjornsonova 7 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Krátky Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Rapoš Bjornsonova 7 Bratislava 811 05