Vytvoriť faktúru

E-KOVA plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno E-KOVA plus
IČO 35683163
DIČ 2020925071
IČ DPH SK2020925071
Dátum vzniku 31 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E-KOVA plus
Mlynské Luhy 9
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 300 €
Zisk 182 €
Aktíva 21 440 €
Vlastný kapitál 12 188 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,437
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,208
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,208
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,208
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,256
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 44
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 44
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,000
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,212
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,669
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,543
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 973
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 973
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,437
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,813
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,328
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,328
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 182
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,624
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 98
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 98
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,226
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,000
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,000
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,011
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 104
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 378
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 733
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 300
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 35,300
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 35,300
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 35,300
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,111
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,011
D. Služby (účtová skupina 51) 6,169
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,051
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,376
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,675
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 460
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,200
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,200
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,220
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,189
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,120
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 214
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 214
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -214
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 975
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 793
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 793
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 182
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4283435.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35683163 DIČ: 2020925071 IČ DPH: SK2020925071
 • Sídlo: E-KOVA plus, Mlynské Luhy 9, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Bohuslav Vajcík Staneková 14 Bratislava 841 03 31.01.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Bohuslav Vajcík 6 639 € (100%) Staneková 14 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Vajcík Staneková 14 Bratislava 841 03
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuslav Vajcík Staneková 14 Bratislava 841 03
   31.01.1996Nové obchodné meno:
   E-KOVA plus s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 9 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Vajcík Staneková 14 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohuslav Vajcík Staneková 14 Bratislava 841 03