Vytvoriť faktúru

GRAFIA KRASŇANY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno GRAFIA KRASŇANY
Stav Zrušená
IČO 35683198
DIČ 2020871182
IČ DPH SK2020871182
Dátum vzniku 01 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRAFIA KRASŇANY
Poštová 3
81106
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -7 534 €
Aktíva 458 305 €
Vlastný kapitál 104 302 €
Kontaktné informácie
Email kubinova@crescogroup.sk
Phone(s) 0220864321
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 489,206
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 346,431
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 346,431
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 346,431
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 142,775
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 142,575
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 130,651
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 130,651
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,900
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 200
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 196
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 489,206
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 114,212
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -27,000
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -27,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 141,443
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 226,897
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -85,454
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,534
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 374,994
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 162
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 162
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 374,832
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,963
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,963
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 44,367
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 323,542
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 582
D. Služby (účtová skupina 51) 486
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 96
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -582
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -486
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 71,400
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 71,400
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 77,392
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 71,400
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,920
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,920
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,992
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,574
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,534
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
 • IČO:35683198 DIČ: 2020871182 IČ DPH: SK2020871182
 • Sídlo: GRAFIA KRASŇANY, Poštová 3, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Februára 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.01.2017Zrušené obchodné meno:
   GRAFIA KRASŇANY, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   26.08.2008Nové sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   01.02.1996Nové obchodné meno:
   GRAFIA KRASŇANY, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným