Vytvoriť faktúru

GRAFIA KRASŇANY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GRAFIA KRASŇANY
IČO 35683198
DIČ 2020871182
IČ DPH SK2020871182
Dátum vzniku 01 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRAFIA KRASŇANY
Poštová 3
81106
Bratislava
Finančné informácie
Zisk 3 120 €
Aktíva 458 305 €
Vlastný kapitál 104 302 €
Kontaktné informácie
Email kubinova@crescogroup.sk
Phone(s) 0220864321
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 493,229
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 421,950
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 421,950
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 350,550
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 71,400
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,279
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 71,151
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 59,251
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,251
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,900
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 128
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 128
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 493,229
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 125,864
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -22,882
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -22,882
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 138,323
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 223,777
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -85,454
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,120
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 367,365
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 162
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 162
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 367,203
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,398
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,398
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 44,367
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,836
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 304,602
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 598
D. Služby (účtová skupina 51) 502
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 96
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -598
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -502
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,747
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4,747
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 69
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 69
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,678
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,080
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,120
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35683198 DIČ: 2020871182 IČ DPH: SK2020871182
 • Sídlo: GRAFIA KRASŇANY, Poštová 3, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Beleš Ventúrska 20 Bratislava 811 01 17.03.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  EASTRON C.C. s.r.o. 6 639 € (100%) Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.08.2008Nové sidlo:
   Poštová 3 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Beleš Ventúrska 20 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 17.03.1998
   25.08.2008Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 5 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Beleš Nobelova 1/A Bratislava Vznik funkcie: 17.03.1998
   18.12.2003Noví spoločníci:
   EASTRON C.C. s.r.o. IČO: 31 407 650 Panská 15 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Beleš Nobelova 1/A Bratislava Vznik funkcie: 17.03.1998
   17.12.2003Zrušeny spoločníci:
   CZ Slovakia s.r.o. IČO: 31 435 798 Senecká 21 Šamorín 931 01
   EASTRON C.C. s.r.o. IČO: 31 407 650 Panská 15 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Beleš Nobelova 1/A Bratislava
   JUDr. Katarína Czuczová Husova 7 Bratislava Skončenie funkcie: 17.12.2003
   01.12.2000Noví spoločníci:
   CZ Slovakia s.r.o. IČO: 31 435 798 Senecká 21 Šamorín 931 01
   EASTRON C.C. s.r.o. IČO: 31 407 650 Panská 15 Bratislava 811 06
   30.11.2000Zrušeny spoločníci:
   CZ Slovakia s.r.o. IČO: 31 435 798 Senecká 21 Šamorín 931 01
   EASTRON C.C. s.r.o. IČO: 31 407 650 Panská 15 Bratislava 811 06
   11.04.2000Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Katarína Czuczová Husova 7 Bratislava Skončenie funkcie: 17.12.2003
   10.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Katarína Zlochová Husova 7 Bratislava
   19.04.1999Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Katarína Zlochová Husova 7 Bratislava
   18.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Czucz Pomlejská 104 Šamorín
   11.05.1998Noví spoločníci:
   CZ Slovakia s.r.o. IČO: 31 435 798 Senecká 21 Šamorín 931 01
   EASTRON C.C. s.r.o. IČO: 31 407 650 Panská 15 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Beleš Nobelova 1/A Bratislava
   Ing. Štefan Czucz Pomlejská 104 Šamorín
   10.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava 821 02
   Gabriela Odlerová Homolova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava 821 02
   Gabriela Odlerová Homolova 41 Bratislava
   02.02.1998Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   20.10.1997Nové sidlo:
   Trnavská cesta 5 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava 821 02
   Gabriela Odlerová Homolova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava 821 02
   Gabriela Odlerová Homolova 41 Bratislava
   19.10.1997Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 834 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava 821 02
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43/c Bratislava 821 08
   Ing. Ján Krampl Olšova 6 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43/c Bratislava 821 08
   01.02.1996Nové obchodné meno:
   GRAFIA KRASŇANY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 834 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafickej činnosti
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti v oblasti polygrafickej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava 821 02
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43/c Bratislava 821 08
   Ing. Ján Krampl Olšova 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43/c Bratislava 821 08