Vytvoriť faktúru

Západoslovenské tlačiarne Skalica - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Západoslovenské tlačiarne Skalica
IČO 35683244
DIČ 2020310281
IČ DPH SK2020310281
Dátum vzniku 31 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Západoslovenské tlačiarne Skalica
Mallého 60
90901
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 735 878 €
Zisk 196 921 €
Aktíva 1 179 792 €
Vlastný kapitál 857 415 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.zapadotlac.sk
Phone(s) +421346644379
Fax(es) 0346644379
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,315,481
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 363,974
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 363,974
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,721
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 360,253
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 943,782
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 53,217
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53,217
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 209,004
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 180,799
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,799
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,205
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 681,561
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,542
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 679,019
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,725
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,725
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,315,481
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,054,336
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 850,112
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 850,112
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 196,921
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 261,145
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,097
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,097
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 249,854
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 205,278
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 205,278
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,200
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,870
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,967
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,494
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,045
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,194
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,194
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,724,045
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,735,878
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,710,989
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,056
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,275
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,558
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,481,234
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 306,051
D. Služby (účtová skupina 51) 808,915
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 205,382
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 151,256
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 47,627
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,499
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,428
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 146,735
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 146,735
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) -507
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,230
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 254,644
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 609,079
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 464
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 331
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 331
XII. Kurzové zisky (663) 133
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,150
O. Kurzové straty (563) 321
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 829
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -686
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 253,958
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57,037
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 57,037
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 196,921
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35683244 DIČ: 2020310281 IČ DPH: SK2020310281
 • Sídlo: Západoslovenské tlačiarne Skalica, Mallého 60, 90901, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Januára 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.09.1999Nové sidlo:
   Mallého 60 Skalica 909 01
   22.09.1999Zrušené sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   01.02.1999Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica 909 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Peter Macháček Mallého 3 Skalica 909 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   31.01.1999Zrušené sidlo:
   Krížna 47 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica 909 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.05.1996Nové obchodné meno:
   Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica 909 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica 909 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Peter Macháček Mallého 3 Skalica 909 01
   06.05.1996Zrušené obchodné meno:
   ARIC, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Baričák Chočská 1530/10 Dolný Kubín
   Jaroslava Kadlečíková Hrobákova 1636/7 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslava Kadlečíková Hrobákova 1636/7 Bratislava 851 02
   31.01.1996Nové obchodné meno:
   ARIC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 47 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živ- nosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konfe- rencií a výstav
   inžiniersko - investorská činnosť
   sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Juraj Baričák Chočská 1530/10 Dolný Kubín
   Jaroslava Kadlečíková Hrobákova 1636/7 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslava Kadlečíková Hrobákova 1636/7 Bratislava 851 02