Vytvoriť faktúru

WELLMAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WELLMAR
IČO 35683406
DIČ 2020323294
IČ DPH SK2020323294
Dátum vzniku 05 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WELLMAR
Mýtna 9
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 052 €
Zisk -4 286 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,235
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,125
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,125
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,125
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,102
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,986
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 332
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 332
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,654
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,116
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,356
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,760
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,235
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,047
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 265
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -35,329
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -35,329
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,286
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,294
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 999
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 999
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,295
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 101
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,194
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 28,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -12
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -12
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 552
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,052
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 552
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,487
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,364
D. Služby (účtová skupina 51) 2,472
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,529
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,529
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 111
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,435
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,284
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 851
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 851
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -851
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,286
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,286
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35683406 DIČ: 2020323294 IČ DPH: SK2020323294
 • Sídlo: WELLMAR, Mýtna 9, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Jozef Pospíšil Vtáčiková cesta 3 Bratislava 831 06 12.01.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Jozef Pospíšil 5 311 € (80%) Vtáčiková cesta 3 Bratislava 831 06
  MUDr. Monika Rosoľanková 1 328 € (20%) Stupavská 8/F Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.01.2011Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Pospíšil Vtáčiková cesta 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 12.01.2011
   21.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Michal Rosoľanka Stupavská 8/F Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 05.09.2002
   27.06.2006Nové sidlo:
   Mýtna 9 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   MUDr. Monika Rosoľanková Stupavská 8/F Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Michal Rosoľanka Stupavská 8/F Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 05.09.2002
   26.06.2006Zrušené sidlo:
   Nevädzova 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudkova 54 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Michal Rosoľanka Ďatelinová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 05.09.2002
   08.07.2003Nové sidlo:
   Nevädzova 6 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských a marketingových služieb v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti.
   Noví spoločníci:
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudkova 54 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Michal Rosoľanka Ďatelinová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 05.09.2002
   07.07.2003Zrušené sidlo:
   Nevädzova 6 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   04.06.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Hybešova 34 Bratislava 831 06
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   03.06.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   08.09.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   07.09.1998Zrušeny spoločníci:
   DRUG Impex, spol. s r.o. IČO: 17 319 587 Trenčianska 47 Bratislava
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   29.06.1998Nové sidlo:
   Nevädzova 6 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   nákup, sprostredkovanie, predaj tovaru, maloobchod, veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Noví spoločníci:
   DRUG Impex, spol. s r.o. IČO: 17 319 587 Trenčianska 47 Bratislava
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   28.06.1998Zrušené sidlo:
   Viktorínova 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, sprostredkovanie, predaj tovaru, maloobchod, veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Alena Damitšová gen. Svobodu 20 Prešov
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   21.02.1997Noví spoločníci:
   Alena Damitšová gen. Svobodu 20 Prešov
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   20.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Baumann K. Adlera 13 Bratislava
   Ján Kazimír Krížkova 9 Bratislava
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Baumann K. Adlera 13 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   05.02.1996Nové obchodné meno:
   WELLMAR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viktorínova 2 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, sprostredkovanie, predaj tovaru, maloobchod, veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Miroslav Baumann K. Adlera 13 Bratislava
   Ján Kazimír Krížkova 9 Bratislava
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Baumann K. Adlera 13 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava