Vytvoriť faktúru

TEOCAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEOCAR
IČO 35683431
DIČ 2020355359
IČ DPH SK2020355359
Dátum vzniku 06 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEOCAR
Vajnorská 105
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 311 672 €
Zisk -15 486 €
Aktíva 183 978 €
Vlastný kapitál -240 627 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243637977, +421243637956, +421243637955
Fax(es) 0243637977
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 342,762
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 117,484
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 117,484
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 117,484
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 224,217
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 201,157
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 201,060
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 201,060
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 97
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,060
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,202
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,858
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,061
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,061
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 342,762
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -256,112
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,298
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,298
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 557
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 557
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -249,481
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,609
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -263,090
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,486
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 598,874
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 403,508
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 403,200
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 308
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 139,630
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 87,226
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,226
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 594
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 333
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,034
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,443
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,146
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,146
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,590
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 271,233
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 311,672
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 271,233
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,022
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 316,572
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 72,341
D. Služby (účtová skupina 51) 129,406
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,875
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,715
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,160
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,472
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 66,860
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 66,860
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,312
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,306
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,900
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 69,486
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,628
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,653
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 6,653
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,973
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,626
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,526
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,486
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35683431 DIČ: 2020355359 IČ DPH: SK2020355359
 • Sídlo: TEOCAR, Vajnorská 105, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Februára 1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Panayot Ivanov Kirov 8 299 € (100%) Tokajícka 8 Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.05.2014Nové sidlo:
   Vajnorská 105 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Panayot Ivanov Kirov dlhodobý pobyt na území SR : Tokajícka 8 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 18.12.2003
   30.05.2014Zrušené sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   pohostinská činnosť
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Panayot Ivanov Kirov dlhodobý pobyt na území SR : Astrová 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 18.12.2003
   15.10.2009Noví spoločníci:
   Panayot Ivanov Kirov dlhodobý pobyt na území SR : Tokajícka 8 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Panayot Ivanov Kirov dlhodobý pobyt na území SR : Astrová 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 18.12.2003
   14.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Astrova 32 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Astrova 32 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.2003
   29.05.2008Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   28.05.2008Zrušené sidlo:
   Herlianska 45 Bratislava 821 02
   02.03.2007Nové obchodné meno:
   TEOCAR s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj motorových vozidiel
   nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   01.03.2007Zrušené obchodné meno:
   ANDA, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   24.11.2004Nové sidlo:
   Herlianska 45 Bratislava 821 02
   23.11.2004Zrušené sidlo:
   Slivková 28 Bratislava 821 05
   19.11.2004Noví spoločníci:
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Astrova 32 Bratislava 821 01
   18.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Zimná 3271/4 Bratislava
   Ing. Andreas Kubatzki Käthe-Kollwitz-Ring Tangermunde 3504 SRN trvalý pobyt na území SR : Hraničná 61 Bratislava
   17.11.2004Noví spoločníci:
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Zimná 3271/4 Bratislava
   16.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Zimná 3271/4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 06.02.1996
   11.11.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Astrova 32 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.2003
   10.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.12.2003Nové sidlo:
   Slivková 28 Bratislava 821 05
   30.11.2003Zrušené sidlo:
   Odbojárov 9 Bratislava 831 04
   22.05.2003Nové sidlo:
   Odbojárov 9 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Noví spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Zimná 3271/4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 06.02.1996
   21.05.2003Zrušené sidlo:
   Furdekova 25 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   Ing. Andreas Kubatzki Käthe-Kollwitz-Ring Tangermunde 3504 SRN trvalý pobyt na území SR : Hraničná 61 Bratislava
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   06.02.1996Nové obchodné meno:
   ANDA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 25 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01