Vytvoriť faktúru

REŠTAURÁCIA POD AGÁTOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REŠTAURÁCIA POD AGÁTOM
IČO 35683457
DIČ 2020331104
IČ DPH SK2020331104
Dátum vzniku 06 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REŠTAURÁCIA POD AGÁTOM
Poľnohospodárska 113
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 115 922 €
Zisk 16 353 €
Aktíva 8 988 €
Vlastný kapitál 2 492 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245644604
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,300
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,334
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 28,300
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,845
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,635
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,635
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 659
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,802
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,353
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,455
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,078
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,377
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 74
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,680
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,461
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 162
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 115,922
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 66,105
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 49,785
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 94,188
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 47,455
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,176
C. Služby (účtová skupina 51) 4,624
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 22,902
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,031
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,734
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 45,635
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 710
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 710
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -710
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 21,024
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,671
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,353
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35683457 DIČ: 2020331104 IČ DPH: SK2020331104
 • Sídlo: REŠTAURÁCIA POD AGÁTOM, Poľnohospodárska 113, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ladislav Fűrst Hradská 142 Bratislava 821 07 09.05.2002
  Ivan Nemček Ráztočná 18 Bratislava 821 07 08.04.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ladislav Fűrst 3 320 € (50%) Hradská 142 Bratislava 821 07
  Valéria Nemčeková 3 320 € (50%) Ráztočná 18 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.05.2002Noví spoločníci:
   Ladislav Fűrst Hradská 142 Bratislava 821 07
   Valéria Nemčeková Ráztočná 18 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Fűrst Hradská 142 Bratislava 821 07
   Ivan Nemček Ráztočná 18 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 08.04.2002
   08.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Fürst Hradská 142 Bratislava
   Valéria Nemčeková Slatinská 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Fürst Hradská 142 Bratislava Skončenie funkcie: 08.04.2002
   Valéria Nemčeková Slatinská 32 Bratislava Skončenie funkcie: 08.04.2002
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Fürst Hradská 142 Bratislava
   Valéria Nemčeková Slatinská 32 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Fürst Hradská 142 Bratislava
   Valéria Nemčeková Slatinská 32 Bratislava
   06.02.1996Nové obchodné meno:
   REŠTAURÁCIA POD AGÁTOM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Poľnohospodárska 113 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ladislav Fürst Hradská 142 Bratislava
   Valéria Nemčeková Slatinská 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Fürst Hradská 142 Bratislava Skončenie funkcie: 08.04.2002
   Valéria Nemčeková Slatinská 32 Bratislava Skončenie funkcie: 08.04.2002