Vytvoriť faktúru

REŠTAURÁCIA POD AGÁTOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno REŠTAURÁCIA POD AGÁTOM
IČO 35683457
DIČ 2020331104
IČ DPH SK2020331104
Dátum vzniku 06 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REŠTAURÁCIA POD AGÁTOM
Poľnohospodárska 113
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 113 689 €
Zisk 16 065 €
Aktíva 8 988 €
Vlastný kapitál 2 492 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245644604
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,799
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,478
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 40,799
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,910
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,635
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,635
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 659
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 10,551
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,065
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,889
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,173
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,716
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,423
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,469
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 856
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -32
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 113,689
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 77,044
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 36,472
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 173
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 92,077
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 39,348
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,017
C. Služby (účtová skupina 51) 8,280
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,629
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 803
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,612
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 46,871
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 648
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 648
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -648
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 20,964
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,899
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,065
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
 • IČO:35683457 DIČ: 2020331104 IČ DPH: SK2020331104
 • Sídlo: REŠTAURÁCIA POD AGÁTOM, Poľnohospodárska 113, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Róbert Bauman Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 19.12.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Róbert Bauman 6 640 € (100%) Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.01.2017Noví spoločníci:
   Róbert Bauman Ružová dolina 25 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Bauman Ružová dolina 25 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 Vznik funkcie: 19.12.2016
   06.02.1996Nové obchodné meno:
   REŠTAURÁCIA POD AGÁTOM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Poľnohospodárska 113 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia