Vytvoriť faktúru

INTERCAMP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERCAMP
IČO 35683503
DIČ 2020331115
IČ DPH SK2020331115
Dátum vzniku 07 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERCAMP
Senecká cesta 2
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 90 659 €
Zisk -38 192 €
Aktíva 93 942 €
Vlastný kapitál 14 963 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244450592, 0244634388, 0245994615
Fax(es) 0244257373
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 40,017
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 40,017
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 40,017
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,111
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,216
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 643
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,252
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 68,128
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,126
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 25,762
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -38,192
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 73,254
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,585
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 60,669
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 583
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,328
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 343
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 58,415
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 90,659
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 85,705
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,201
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 753
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 127,750
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,195
C. Služby (účtová skupina 51) 42,712
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 30,264
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 508
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 25,640
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,431
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -37,091
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,798
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 142
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 142
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -141
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -37,232
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -38,192
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015