Vytvoriť faktúru

AUDIT COMPANY SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUDIT COMPANY SLOVAKIA
IČO 35683511
DIČ 2020331126
IČ DPH SK2020331126
Dátum vzniku 08 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUDIT COMPANY SLOVAKIA
Šamorínska 32
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 149 226 €
Zisk 11 815 €
Aktíva 111 354 €
Vlastný kapitál 33 600 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.auditkonto.sk
Phone(s) +421245641311
Fax(es) 0245525614
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 129,851
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,614
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,614
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 242
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,878
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,494
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 109,704
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 299
4. Zvieratá (124) - /195/ 299
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 104,431
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 72,340
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,340
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,738
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29,353
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,974
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 617
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,357
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,533
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 348
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 14,185
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 129,851
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,415
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,162
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,162
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 25,798
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 25,798
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,815
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,436
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,758
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,758
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 78,244
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 35,250
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,250
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,212
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,605
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,171
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,006
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,434
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,434
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 141,228
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 149,226
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 197
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 141,031
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,998
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,509
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,860
D. Služby (účtová skupina 51) 35,554
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 87,354
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 63,433
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,218
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,703
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 438
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,015
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,015
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -3,935
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,223
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,717
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 98,814
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 107
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 107
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -106
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,611
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,796
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,796
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,815
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35683511 DIČ: 2020331126 IČ DPH: SK2020331126
 • Sídlo: AUDIT COMPANY SLOVAKIA, Šamorínska 32, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alžbeta Pecháčková Vígľašská 3 Bratislava 06.02.2001
  Ing. Kristína Takátsová Krajná 699 Rovinka 900 41 24.11.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Kristína Takátsová 1 660 € (25%) Krajná 699 Rovinka 900 41
  Ing. Mária Takátsová 3 320 € (50%) Lipová 42 Dunajská Lužná 900 42
  Ing. Róbert Takáts 1 660 € (25%) Krajná 699 Rovinka 900 41
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Lipová 42 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Róbert Takáts Krajná 699 Rovinka 900 41
   Ing. Kristína Takátsová Krajná 699 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kristína Takátsová Krajná 699 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 24.11.2009
   26.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Róbert Takáts Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   17.12.2001Nové sidlo:
   Šamorínska 32 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Róbert Takáts Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   16.12.2001Zrušené sidlo:
   Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   06.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alžbeta Pecháčková Vígľašská 3 Bratislava
   05.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Takáts Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   19.11.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľných vecí s poskytovaním základných služieb
   audítorská činnosť
   archívna činnosť
   obstarávateľské služby v oblasti projektovej, ekonomickej, inžinierskej a kompletačnej činnosti pre stavebné časti stavieb
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, občianských a bytových stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Takáts Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   18.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   08.02.1996Nové obchodné meno:
   AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti ekonomiky
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   školiaca činnosť
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07