Vytvoriť faktúru

THERMO-projekt - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno THERMO-projekt
IČO 35683554
DIČ 2020875109
IČ DPH SK2020875109
Dátum vzniku 08 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo THERMO-projekt
Dostojevského rad 11
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 219 €
Zisk 4 320 €
Aktíva 149 441 €
Vlastný kapitál 144 560 €
Kontaktné informácie
Email info@thermoprojekt.com
Webová stránka http://www.thermoprojekt.com
Mobile phone(s) +421904454677
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 158,434
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,732
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,804
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 143,945
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 158,434
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 148,879
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,960
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 126,960
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,320
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,555
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,039
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,884
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 155
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 516
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 18,219
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,219
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 12,100
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,759
C. Služby (účtová skupina 51) 8,358
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 828
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,119
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,102
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 13
X. Výnosové úroky (662) 7
XI. Kurzové zisky (663) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 568
N. Kurzové straty (563) 432
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 136
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -555
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,564
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,244
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,320
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015