Vytvoriť faktúru

Management Systems - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Management Systems
IČO 35683805
DIČ 2020308235
IČ DPH SK2020308235
Dátum vzniku 12 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Management Systems
Drotárska cesta 98
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 117 388 €
Zisk 7 951 €
Aktíva 85 528 €
Vlastný kapitál 57 860 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903725886
Mobile phone(s) 0903725886
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,117
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,117
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,117
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 98,151
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,885
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 494
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 77,648
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 101,268
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 65,810
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 38,383
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,968
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 10,869
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,951
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 35,458
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,409
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 33,049
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 30,128
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 174
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 460
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,287
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 117,388
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 90
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 117,037
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 250
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 104,972
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 90
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,743
C. Služby (účtová skupina 51) 82,103
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,364
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,919
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,491
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 262
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,416
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 29,191
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,148
M. Nákladové úroky (562) 55
N. Kurzové straty (563) 23
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,070
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,146
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,270
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,319
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,951
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35683805 DIČ: 2020308235 IČ DPH: SK2020308235
 • Sídlo: Management Systems, Drotárska cesta 98, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Strýček, CSc. Drotárska cesta 98/6168 Bratislava 811 02 13.07.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Strýček, CSc. 6 639 € (100%) Drotárska cesta 98/6168 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Strýček , CSc. Drotárska cesta 98/6168 Bratislava 811 02
   12.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Strýček , CSc. Bartókova 4 Bratislava 811 02
   12.04.2001Nové sidlo:
   Drotárska cesta 98 Bratislava 811 02
   11.04.2001Zrušené sidlo:
   Bartókova 4 Bratislava 811 02
   23.10.1998Nové sidlo:
   Bartókova 4 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Strýček , CSc. Drotárska cesta 98/6168 Bratislava 811 02
   22.10.1998Zrušené sidlo:
   Michalská 10 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Strýček , CSc. Bartókova 4 Bratislava 811 02
   14.08.1997Nové obchodné meno:
   Management Systems, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Strýček , CSc. Bartókova 4 Bratislava 811 02
   13.08.1997Zrušené obchodné meno:
   TYN GROUP, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   TYN GROUP s.r.o., Husova 5 Praha 110 00 Česká republika
   12.02.1996Nové obchodné meno:
   TYN GROUP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 10 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie školení a kurzov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   TYN GROUP s.r.o., Husova 5 Praha 110 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Strýček , CSc. Bartókova 4 Bratislava 811 02