Vytvoriť faktúru

Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates
IČO 35683856
DIČ 2020893688
Dátum vzniku 09 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates
Šulekova 20
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 415 577 €
Zisk 1 749 €
Aktíva 162 187 €
Vlastný kapitál -41 837 €
Kontaktné informácie
Email hippokrates@hippokrates.sk
Phone(s) 0259204200
Mobile phone(s) 0903788670
Fax(es) 0259204205
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,073
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,404
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,404
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 125,644
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 98,336
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,481
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 133,717
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,924
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 152,694
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 152,694
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 52,224
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -196,743
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,749
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 123,793
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 32,783
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 102,766
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 71,855
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 20,698
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,812
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,401
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -11,756
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 415,577
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 415,585
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -8
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 407,609
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 77,780
C. Služby (účtová skupina 51) 191,872
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 129,207
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,208
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,542
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,968
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 145,933
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) -1,160
X. Výnosové úroky (662) -1,160
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,569
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,569
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,729
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,239
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,490
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,749
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
Files
4244825.tif
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016