Vytvoriť faktúru

REFLOW - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REFLOW
IČO 35683911
DIČ 2020347868
IČ DPH SK2020347868
Dátum vzniku 13 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REFLOW
Nákovná 24
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 199 453 €
Zisk -50 084 €
Aktíva 496 586 €
Vlastný kapitál -33 243 €
Kontaktné informácie
Email reflow@reflow.sk
Webová stránka http://www.reflow.sk
Phone(s) +421244633772, +421244633773, +421244451801, +421244451809
Mobile phone(s) +421905713829, +421911125057, +421911125048, +421911125045
Fax(es) 0244451809
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 584,815
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 114,974
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 50,158
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 50,158
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 64,816
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 64,816
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 466,215
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 30,126
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21,458
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,668
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 433,072
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 433,072
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 433,072
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,017
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,010
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,007
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,626
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,626
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 584,815
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,531
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 87,312
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,084
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 501,112
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 34,483
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 30,651
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,832
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 456,798
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 415,569
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 415,569
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,005
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,097
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,125
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,002
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,309
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,309
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,522
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 39,172
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 365
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 38,807
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,155,788
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,199,453
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 53,213
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 3,895
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,085,730
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,950
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,665
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,233,562
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 35,130
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 161,795
D. Služby (účtová skupina 51) 846,668
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 138,077
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 100,200
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,458
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,419
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,554
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 36,752
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 35,044
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 1,708
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,586
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -34,109
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 99,245
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,103
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,350
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,350
O. Kurzové straty (563) 45
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,708
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,095
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -47,204
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -50,084
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35683911 DIČ: 2020347868 IČ DPH: SK2020347868
 • Sídlo: REFLOW, Nákovná 24, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Dragúň Odeská 9348/64 Bratislava 821 06 11.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Dragúň 4 448 € (67%) Odeská 9348/64 Bratislava 821 06
  Ing. 0 € (0%) Welkenraedt 4840 Belgicko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.11.2013Nové sidlo:
   Nákovná 24 Bratislava 821 06
   07.11.2013Zrušené sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 831 04
   08.02.2008Nové sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Dragúň Odeská 9348/64 Bratislava 821 06
   Ing. Jean Marie Sévar Rue J. H. Cool 10 Welkenraedt 4840 Belgicko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dragúň Odeská 9348/64 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 11.03.1997
   07.02.2008Zrušené sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 835 64
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   Prof.Dr.Ing Pavel Urcikan, CSc. Kyjevská 4 Bratislava
   Ing. Jean Marie Sévar Rue J. H. Cool 8 Welkenraedt Belgicko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   27.01.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software
   prenájom hnuteľných vecí
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   zriaďovanie poplašných zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   staviteľ
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   Prof.Dr.Ing Pavel Urcikan, CSc. Kyjevská 4 Bratislava
   Ing. Jean Marie Sévar Rue J. H. Cool 8 Welkenraedt Belgicko
   26.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   11.03.1997Nové sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 835 64
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   10.03.1997Zrušené sidlo:
   Nemčíkova 3 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Labuzová Vajnorská 96 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Labuza Vajnorská 96 Bratislava 831 03
   13.02.1996Nové obchodné meno:
   REFLOW, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nemčíkova 3 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Labuzová Vajnorská 96 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Labuza Vajnorská 96 Bratislava 831 03