Vytvoriť faktúru

CODUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CODUM
IČO 35684038
DIČ 2020355370
IČ DPH SK2020355370
Dátum vzniku 16 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CODUM
Vranovská 59
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 326 705 €
Zisk -7 580 €
Aktíva 214 225 €
Vlastný kapitál 49 051 €
Kontaktné informácie
Email codum@codum.sk
Phone(s) 0263532921
Mobile phone(s) +421903405880, +421903426505
Fax(es) 0263832921
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 221,418
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 219,274
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 162,858
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,219
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 154,639
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 41,912
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,885
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,885
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 37,027
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,370
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 1,370
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,134
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,772
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,362
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,144
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,144
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 221,418
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,471
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 14,937
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 14,937
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 31,705
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,494
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,494
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 915
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 94,535
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -93,620
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,580
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 179,947
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,148
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,148
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 175,163
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 66,198
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,198
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 95,948
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,209
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,923
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,885
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,636
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,636
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 326,686
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 326,705
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 312,514
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,171
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 329,981
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 231,817
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,084
D. Služby (účtová skupina 51) 26,037
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 64,278
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 47,512
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,074
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,692
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 755
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,276
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,747
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 79
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,424
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,424
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,344
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,620
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,580
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684038 DIČ: 2020355370 IČ DPH: SK2020355370
 • Sídlo: CODUM, Vranovská 59, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02 16.02.1996
  Ing. Janka Šišláková Vranovská 59 Bratislava 851 02 22.03.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stanislav Šišlák 13 610 € (91.1%) Vranovská 59 Bratislava 851 02
  Ing. Janka Šišláková 1 328 € (8.9%) Vranovská 59 Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.01.2004Nové obchodné meno:
   CODUM s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02
   06.01.2004Zrušené obchodné meno:
   CODUM holding s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   AMBA, spol. s r.o. Malín 11 Kutná Hora Česká republika
   Smit Visual Supplies BV Spaarport 120-122 Geldrop 5667 KZ Holland
   Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02
   22.03.2000Nové predmety činnosti:
   výroba školských a kancelárskych potrieb z plastov
   výroba školských a kancelárskych potrieb z kovu
   výroba kovového nábytku
   Noví spoločníci:
   AMBA, spol. s r.o. Malín 11 Kutná Hora Česká republika
   Smit Visual Supplies BV Spaarport 120-122 Geldrop 5667 KZ Holland
   Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Janka Šišláková Vranovská 59 Bratislava 851 02
   21.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Janka Šišláková Vranovská 59 Bratislava 851 02
   Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02
   Ing. Janka Šišláková Vranovská 59 Bratislava 851 02
   16.02.1996Nové obchodné meno:
   CODUM holding s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vranovská 59 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   reklama
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02
   Ing. Janka Šišláková Vranovská 59 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Šišlák Vranovská 59 Bratislava 851 02