Vytvoriť faktúru

ANIKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANIKA
IČO 35684119
DIČ 2020875164
IČ DPH SK2020875164
Dátum vzniku 16 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANIKA
Šoltésovej 16
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 53 264 €
Zisk 5 105 €
Aktíva 153 903 €
Vlastný kapitál 25 078 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903258711
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 134,181
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 134,181
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,743
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,956
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 487
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,428
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 137,137
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,183
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,941
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,941
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,195
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 9,942
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,105
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 106,954
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 160
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 99,755
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 714
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,281
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,019
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 96,741
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,042
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,110
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,887
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 53,264
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 53,218
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 45,358
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,765
C. Služby (účtová skupina 51) 14,108
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 13,537
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 316
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,502
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 130
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,906
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,345
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,304
M. Nákladové úroky (562) 542
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 762
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,303
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,603
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,498
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,105
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684119 DIČ: 2020875164 IČ DPH: SK2020875164
 • Sídlo: ANIKA, Šoltésovej 16, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava 16.02.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Soňa Bajnerová 13 942 € (100%) Janáčkova 4 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1996
   11.01.2008Noví spoločníci:
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   10.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Šoltésovej 16 Bratislava 811 08
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   05.05.2005Nové sidlo:
   Šoltésovej 16 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Šoltésovej 16 Bratislava 811 08
   04.05.2005Zrušené sidlo:
   Koceľova 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Koceľova 17 Bratislava 821 08
   25.02.2004Nové sidlo:
   Koceľova 17 Bratislava 821 08
   24.02.2004Zrušené sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   21.01.2003Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1996
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava Vznik funkcie: 16.02.1996
   20.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava
   04.11.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   03.11.2001Zrušeny predmety činnosti:
   kozmetika
   27.01.2000Noví spoločníci:
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   12.11.1999Nové sidlo:
   Košická 6 Bratislava 821 09
   11.11.1999Zrušené sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   06.05.1999Noví spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Koceľova 17 Bratislava 821 08
   05.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Košická 52 Bratislava 821 08
   02.06.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   prenájom predmetov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   upratovacie práce
   administratívne práce
   reklamná činnosť
   organizovanie vzdelávacích podujatí
   16.02.1996Nové obchodné meno:
   ANIKA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kaderníctvo
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kozmetika
   Noví spoločníci:
   Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava IČO: 00 167 797 Košická 52 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Soňa Bajnerová Janáčkova 4 Bratislava
   Jarmila Panáková Zadunajská cesta 1 Bratislava