Vytvoriť faktúru

SELGEN-Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SELGEN-Slovakia
IČO 35684143
DIČ 2020826104
IČ DPH SK2020826104
Dátum vzniku 14 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SELGEN-Slovakia
Drevená 766/1
92401
Galanta
Finančné informácie
Tržby a výnosy 410 207 €
Zisk -5 980 €
Aktíva 248 701 €
Vlastný kapitál 16 935 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0317805808
Mobile phone(s) 0903707209
Fax(es) 0317805686
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,992
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,328
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 273,913
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 251,644
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,053
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 275,905
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,827
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 821
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 9,346
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,980
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 265,078
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 265,078
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 265,078
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 410,207
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 141,547
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 188,634
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 80
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,946
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 415,665
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 131,971
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,046
C. Služby (účtová skupina 51) 189,508
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 176
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81,964
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,458
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,344
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 805
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 800
X. Výnosové úroky (662) 4
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 365
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 365
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 440
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,018
P. Daň z príjmov (591, 595) 962
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,980
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35684143 DIČ: 2020826104 IČ DPH: SK2020826104
 • Sídlo: SELGEN-Slovakia, Drevená 766/1, 92401, Galanta
 • Dátum vzniku: 14 Februára 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.07.2003Nové sidlo:
   Drevená 766/1 Galanta 924 01
   Noví spoločníci:
   Selgen a.s. Jankovcova 18 Praha 170 37 Česká republika
   Ing. Vincent Iványi Krásna 1089/43 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Matlák Rosná 2120/40 Senec Vznik funkcie: 19.02.2003
   16.07.2003Zrušené sidlo:
   Sekurisova 16 Bratislava 840 02
   Zrušeny spoločníci:
   Selgen a.s. Jankovcova 18 Praha 170 37 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Antonín Klimeš Kudlákova 3 Bratislava Vznik funkcie: 14.02.1996 Skončenie funkcie: 19.02.2003
   04.11.1998Nové sidlo:
   Sekurisova 16 Bratislava 840 02
   Noví spoločníci:
   Selgen a.s. Jankovcova 18 Praha 170 37 Česká republika
   03.11.1998Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Zrušeny spoločníci:
   Selgen a.s. Jankovcova 18 Praha 170 37 Česká republika
   14.02.1996Nové obchodné meno:
   SELGEN-Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zaistenie šľachtenia polných plodín
   výroba, nákup a predaj osív
   Noví spoločníci:
   Selgen a.s. Jankovcova 18 Praha 170 37 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Antonín Klimeš Kudlákova 3 Bratislava Vznik funkcie: 14.02.1996 Skončenie funkcie: 19.02.2003