Vytvoriť faktúru

Maxx - reklamná agentúra - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Maxx - reklamná agentúra
IČO 35684151
DIČ 2020308554
IČ DPH SK2020308554
Dátum vzniku 20 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Maxx - reklamná agentúra
Goralská 40
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 280 €
Zisk 2 615 €
Kontaktné informácie
Email maxx@gtinet.sk
Phone(s) 0254418298
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,898
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 23,550
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 23,550
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13,104
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,446
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,078
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 797
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 797
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 797
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,281
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,005
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,276
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 270
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 270
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,898
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,366
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 15,448
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 15,965
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -517
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,615
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,532
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,532
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,273
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,273
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,259
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,280
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 40,280
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 40,280
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,579
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,120
D. Služby (účtová skupina 51) 28,669
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,450
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,450
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 340
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,701
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,491
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 126
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 126
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -126
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,575
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,615
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684151 DIČ: 2020308554 IČ DPH: SK2020308554
 • Sídlo: Maxx - reklamná agentúra, Goralská 40, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ondrej Majer Panenská 3 Bratislava 811 03 07.05.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ondrej Majer 6 639 € (100%) Panenská 3 Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.07.2010Nové sidlo:
   Goralská 40 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   čistiace a upratovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Majer Panenská 3 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 07.05.1997
   22.07.2010Zrušené sidlo:
   Panenská 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Majer Panenská 3 Bratislava
   20.05.2005Noví spoločníci:
   Ondrej Majer Panenská 3 Bratislava 811 03
   19.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Viktor Mada Štefana Králika 20 Bratislava
   Ondrej Majer Panenská 3 Bratislava
   11.12.1998Noví spoločníci:
   Viktor Mada Štefana Králika 20 Bratislava
   Ondrej Majer Panenská 3 Bratislava
   10.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Viktor Mada Štefana Králika 20 Bratislava
   Ondrej Majer Panenská 3 Bratislava
   07.05.1997Nové obchodné meno:
   Maxx - reklamná agentúra, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 3 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   prieskum trhu, public relations
   vydavateľská činnosť
   organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, seminárov a sympózií
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Viktor Mada Štefana Králika 20 Bratislava
   Ondrej Majer Panenská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Majer Panenská 3 Bratislava
   06.05.1997Zrušené obchodné meno:
   Domáce Nákupné Stredisko, spol. s r.o. v skratke DONAS, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   zásielkový predaj
   vydavateľská činnosť neperiodických publikácií
   Zrušeny spoločníci:
   Boris Bičan Svetlá 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Boris Bičan Svetlá 5 Bratislava
   20.02.1996Nové obchodné meno:
   Domáce Nákupné Stredisko, spol. s r.o. v skratke DONAS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svetlá 5 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   zásielkový predaj
   vydavateľská činnosť neperiodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Boris Bičan Svetlá 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Boris Bičan Svetlá 5 Bratislava