Vytvoriť faktúru

BeJa - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BeJa
IČO 35684160
DIČ 2020935719
Dátum vzniku 20 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BeJa
Strečnianska 13
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 105 €
Zisk 1 243 €
Aktíva 16 923 €
Vlastný kapitál -682 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903425743, +421903448138
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,125
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 515
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,610
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,125
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 560
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,322
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,243
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,565
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 355
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 18,210
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 137
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 17,119
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 954
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 27,105
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 27,105
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 25,315
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,345
C. Služby (účtová skupina 51) 12,295
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,398
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 277
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,790
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,465
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 67
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 67
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -67
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,723
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,243
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684160 DIČ: 2020935719
 • Sídlo: BeJa, Strečnianska 13, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Alžbeta Bačovská Ševčenkova 2 Bratislava 20.02.1996
  Ing. Jana Svitková Ševčenkova 2 Bratislava 851 01 18.07.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alžbeta Bačovská 2 324 € (35%) Ševčenkova 2 Bratislava
  Ing. Jana Svitková 2 324 € (35%) Ševčenkova 2 Bratislava 851 01
  Ing. Dušan Bačovský 1 992 € (30%) Ševčenkova 2 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.02.2010Nové sidlo:
   Strečnianska 13 Bratislava 851 05
   26.02.2010Zrušené sidlo:
   Hálova 8 Bratislava 851 01
   18.07.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jana Svitková Ševčenkova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Svitková Ševčenkova 2 Bratislava 851 01
   17.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Červenka Sputnikova 39 Bratislava
   Marta Plešková Šustekova 1 Bratislava
   Ing. Jana Svitková Fedinova 22 Bratislava
   Oľga Šimunčiaková Šustekova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Svitková Fedinova 22 Bratislava
   20.02.1996Nové obchodné meno:
   BeJa, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hálova 8 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Bačovská Ševčenkova 2 Bratislava
   Ing. Dušan Bačovský Ševčenkova 2 Bratislava
   Ing. Jaroslav Červenka Sputnikova 39 Bratislava
   Marta Plešková Šustekova 1 Bratislava
   Ing. Jana Svitková Fedinova 22 Bratislava
   Oľga Šimunčiaková Šustekova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alžbeta Bačovská Ševčenkova 2 Bratislava
   Ing. Jana Svitková Fedinova 22 Bratislava