Vytvoriť faktúru

AGROBROKERS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGROBROKERS
Stav V likvidácii
IČO 35684224
DIČ 2020950712
Dátum vzniku 20 Februára 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo AGROBROKERS
Pluhová 49
83103
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 0
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -176,889
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,724,391
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,591,615
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 132,776
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) -438,325
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,462,955
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 176,889
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 50,188
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 126,201
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 114,453
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,248
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4165049.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684224 DIČ: 2020950712
 • Sídlo: AGROBROKERS, Pluhová 49, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Alexander Erdös Koprivnická 36 Bratislava 02.12.1998
  Ing. Jana Kotešová predseda Rezedova 22 Bratislava 18.04.1997
  Ing. František Szomolay Jamnického 8 Bratislava 18.04.1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.01.2000Nové obchodné meno:
   AGROBROKERS a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   19.01.2000Zrušené obchodné meno:
   AGROBROKERS a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.12.1999Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   02.12.1999Zrušené sidlo:
   Za kasárňou 1 Bratislava 832 04
   13.10.1999Nové obchodné meno:
   AGROBROKERS a.s.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, ktorý nie je spojený s doplnkovými službami
   12.10.1999Zrušené obchodné meno:
   AGROBROKERS. o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   02.12.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Alexander Erdös Koprivnická 36 Bratislava
   01.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Martin Žilák Muškátova 2777/17 Pezinok
   13.10.1997Nový štatutárny orgán:
   Martin Žilák Muškátova 2777/17 Pezinok
   12.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Franczisztiová Haburská 23 Bratislava
   18.04.1997Nové sidlo:
   Za kasárňou 1 Bratislava 832 04
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jana Kotešová - predseda Rezedova 22 Bratislava
   Ing. František Szomolay Jamnického 8 Bratislava
   Ing. Anna Franczisztiová Haburská 23 Bratislava
   17.04.1997Zrušené sidlo:
   Mlynské Luhy 7 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rastislav Išunin Mierové nám. 7 Malacky
   Ing. Jana Kotešová Rezedova 22 Bratislava
   Ing. Karol Vöröš Astronomická 11 Bratislava
   20.02.1996Nové obchodné meno:
   AGROBROKERS. o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 7 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rastislav Išunin Mierové nám. 7 Malacky
   Ing. Jana Kotešová Rezedova 22 Bratislava
   Ing. Karol Vöröš Astronomická 11 Bratislava