Vytvoriť faktúru

Wellex - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Wellex
IČO 35684232
DIČ 2020347945
IČ DPH SK2020347945
Dátum vzniku 21 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wellex
Haburská 49/A
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 641 €
Zisk -1 711 €
Aktíva 38 961 €
Vlastný kapitál 4 258 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255562333
Mobile phone(s) 0905553958
Dátum aktualizácie údajov: 08.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 35,797
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,797
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 230
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 230
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 30,974
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 30,851
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,851
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 123
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,593
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,565
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,797
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,546
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,382
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,382
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,711
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,251
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 33,251
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 32,291
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,291
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 08.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,429
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,641
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 244
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,185
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 212
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,235
D. Služby (účtová skupina 51) 4,235
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -594
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -806
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 157
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 157
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -157
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -751
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,711
Dátum aktualizácie údajov: 08.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 08.10.2015