Vytvoriť faktúru

Rondel - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Rondel
IČO 35684313
DIČ 2020310270
IČ DPH SK2020310270
Dátum vzniku 21 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Rondel
Radvanská 23A
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 148 989 €
Zisk 14 035 €
Aktíva 520 552 €
Vlastný kapitál -59 020 €
Kontaktné informácie
Email roger@roger.sk
Phone(s) 0254415445
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 485,949
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 460,010
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 437,670
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 139,579
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 289,281
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,810
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 22,340
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 22,340
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,523
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 578
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 578
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 578
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,085
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,085
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,085
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,860
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 95
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,765
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,416
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 416
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 18,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 485,949
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -44,985
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -66,323
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,332
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -69,655
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,035
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 518,236
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 287,123
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 25,007
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 25,007
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 262,055
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 61
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 229,713
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 30,497
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,497
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 194,428
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 320
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 145
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,323
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,400
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 12,698
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 3,150
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 9,548
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 148,989
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 148,989
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 147,167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,822
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 121,926
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,199
D. Služby (účtová skupina 51) 46,864
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,955
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,632
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,323
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,655
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 38,873
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 38,873
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,380
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,063
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,104
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 369
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 369
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 369
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,437
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,987
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,987
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,450
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,068
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,995
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,035
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684313 DIČ: 2020310270 IČ DPH: SK2020310270
 • Sídlo: Rondel, Radvanská 23A, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04 21.02.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mag. Edita Rogerová 6 639 € (100%) Kubániho 5 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.03.2012Nové sidlo:
   Radvanská 23A Bratislava 811 03
   21.03.2012Zrušené sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   02.03.2011Nové sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   01.03.2011Zrušené sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   14.01.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 21.02.1996
   13.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 03
   01.03.1999Noví spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 3630/5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 03
   28.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   21.02.1996Nové obchodné meno:
   Rondel s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie, kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03