Vytvoriť faktúru

HYDROCONSULTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HYDROCONSULTING
IČO 35684348
DIČ 2020339332
IČ DPH SK2020339332
Dátum vzniku 14 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HYDROCONSULTING
Bulharská 70
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 412 333 €
Zisk 73 553 €
Aktíva 102 680 €
Vlastný kapitál 78 816 €
Kontaktné informácie
Email hydroconsulting@stonline.sk
Phone(s) +421243634627, +421243634628, +421243634629
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 342,688
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 342,668
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 332,253
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 327,208
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 327,208
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,045
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,415
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 263
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,152
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 20
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 342,688
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 152,369
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,037
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,037
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 70,451
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 70,451
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,553
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 190,197
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,037
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,037
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 185,394
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 65,200
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,200
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 38,802
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,069
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 70,323
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,766
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,766
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 122
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 412,333
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 412,333
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 412,333
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 320,350
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,233
D. Služby (účtová skupina 51) 117,540
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 201,366
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 156,199
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 42,339
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,828
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 87
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 87
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 91,983
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 293,560
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 116
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 116
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 116
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75
O. Kurzové straty (563) 9
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 66
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 41
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,024
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 18,471
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 18,471
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 73,553
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684348 DIČ: 2020339332 IČ DPH: SK2020339332
 • Sídlo: HYDROCONSULTING, Bulharská 70, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06 14.02.1996
  Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09 14.02.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Babečka 3 520 € (50%) Slatinská 26 Bratislava 821 06
  Ing. Peter Glaus 3 520 € (50%) Gajova 7 Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.02.1996
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.02.1996
   29.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 14.02.1996
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 14.02.1996
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.02.1996
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.02.1996
   28.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   09.01.2003Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia vodohospodárske stavby
   08.01.2003Zrušené sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Bereš Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bereš Smolenická 2 Bratislava 851 05
   18.11.1996Nové sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   17.11.1996Zrušené sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   14.02.1996Nové obchodné meno:
   HYDROCONSULTING s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v obore vodohospodárskych, hydrotechnických a hydroenergetických stavieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   projektovanie stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Bereš Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Bereš Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04