Vytvoriť faktúru

REEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REEM
IČO 35684356
DIČ 2020347923
IČ DPH SK2020347923
Dátum vzniku 19 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REEM
Jána Smreka 20
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 738 €
Zisk 554 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,157
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,157
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,157
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,132
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 61
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 68
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 303
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 5,289
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,568
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,761
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 554
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,857
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,501
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,356
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,066
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 490
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,738
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 5,976
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,762
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,382
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,631
C. Služby (účtová skupina 51) 3,981
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 63
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 89
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 418
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,356
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 364
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 322
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 322
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -322
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,034
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 554
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684356 DIČ: 2020347923 IČ DPH: SK2020347923
 • Sídlo: REEM, Jána Smreka 20, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mária Baumannová Jána Smreka 20 Bratislava 841 07 23.06.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mária Baumannová 6 639 € (100%) Jána Smreka 20 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Juraj Doležal Budatínska 55 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Doležal Budatínska 55 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 23.06.2006
   04.08.2006Nové sidlo:
   Jána Smreka 20 Bratislava 841 07
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v doprave v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
   Noví spoločníci:
   Mária Baumannová Jána Smreka 20 Bratislava 841 07
   Juraj Doležal Budatínska 55 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Baumannová Jána Smreka 20 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 23.06.2006
   Juraj Doležal Budatínska 55 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 23.06.2006
   03.08.2006Zrušené sidlo:
   Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   27.07.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   26.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   12.12.1997Nové predmety činnosti:
   stolárstvo
   14.05.1996Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   13.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   19.02.1996Nové obchodné meno:
   REEM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   čalúnnické renovačné služby
   nákup, predaj autosúčiastok
   Noví spoločníci:
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07