Vytvoriť faktúru

JUROSLAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JUROSLAV
IČO 35684488
DIČ 2020309192
IČ DPH SK2020309192
Dátum vzniku 19 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUROSLAV
Moskovská 13
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 007 945 €
Zisk -3 712 €
Aktíva 289 054 €
Vlastný kapitál 40 667 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 259,018
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 983
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 983
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 983
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 257,476
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 244,656
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 244,656
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,315
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,315
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,315
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,505
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 51
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,454
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 559
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 559
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 259,018
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 36,955
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,361
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,361
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 32,667
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 32,667
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,712
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,063
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,768
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,768
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 217,541
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,361
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,361
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 199,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,938
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,140
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,056
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,754
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,754
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,007,945
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 957,736
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 50,208
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,006,897
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 934,529
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,792
D. Služby (účtová skupina 51) 23,752
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 39,971
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 29,632
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,193
4. Sociálne náklady (527, 528) 146
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 331
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 407
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 407
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,115
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,048
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 42,871
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,880
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,880
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -832
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,712
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684488 DIČ: 2020309192 IČ DPH: SK2020309192
 • Sídlo: JUROSLAV, Moskovská 13, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladislav Holba Leškova 7 Bratislava 811 04 25.09.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladislav Holba 5 643 € (85%) Leškova 7 Bratislava 811 04
  Ing. Juraj Bratislavský 996 € (15%) Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.12.2014Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.12.2014Zrušeny predmety činnosti:
   holičstvo
   kaderníctvo
   kozmetické služby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.10.2008Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladislav Holba Leškova 7 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Holba Leškova 7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 25.09.2008
   10.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Bratislavskí a spol., s.r.o. Moskovská 13 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Bratislavská Dulovo nám. 11 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 25.04.2005
   Ing. Juraj Bratislavský Lenardova 2 Bratislava 851 01
   23.06.2005Noví spoločníci:
   Bratislavskí a spol., s.r.o. Moskovská 13 Bratislava 811 08
   22.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Beratislavskí a spol., s.r.o. Moskovská 13 Bratislava 811 08
   17.05.2005Nové predmety činnosti:
   výroba elektriny v malých vodných elektrárňach
   Noví spoločníci:
   Beratislavskí a spol., s.r.o. Moskovská 13 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Bratislavská Dulovo nám. 11 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 25.04.2005
   16.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladislav Holba Nobelovo nám. 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Holba Nobelovo nám. 9 Bratislava 851 01
   17.04.2000Nové predmety činnosti:
   holičstvo
   kaderníctvo
   kozmetické služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladislav Holba Nobelovo nám. 9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Holba Nobelovo nám. 9 Bratislava 851 01
   16.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladislav Holba Nobelovo nám. 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Holba Nobelovo nám. 9 Bratislava 851 01
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Bratislavský Lenardova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bratislavský Lenardova 2 Bratislava 851 01
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Molnár Lenardova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Molnár Lenardova 2 Bratislava 851 01
   09.03.1998Nové obchodné meno:
   JUROSLAV s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladislav Holba Nobelovo nám. 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Molnár Lenardova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Holba Nobelovo nám. 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Molnár Lenardova 2 Bratislava 851 01
   08.03.1998Zrušené obchodné meno:
   SLOVTEHLA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Benkovský Neratovické nám. 2145/9 Dunajská Streda 929 01
   Teresa Pavlásková Kraskova 2 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Benkovský Neratovické nám. 2145/9 Dunajská Streda 929 01
   Teresa Pavlásková Kraskova 2 Trenčín 911 01
   19.02.1996Nové obchodné meno:
   SLOVTEHLA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moskovská 13 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Anton Benkovský Neratovické nám. 2145/9 Dunajská Streda 929 01
   Teresa Pavlásková Kraskova 2 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Benkovský Neratovické nám. 2145/9 Dunajská Streda 929 01
   Teresa Pavlásková Kraskova 2 Trenčín 911 01