Vytvoriť faktúru

ESPADA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ESPADA
IČO 35684542
DIČ 2020875197
IČ DPH SK2020875197
Dátum vzniku 21 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ESPADA
Kollárovo námestie 15/2934
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 83 474 €
Zisk -23 366 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,053,549
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,053,549
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 27,825
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 24,601
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,094
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,130
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,081,374
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,054,096
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,546,969
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,546,969
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -469,507
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -23,366
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,278
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 27,278
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,318
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 83,474
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 72,467
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,007
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 105,795
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,731
C. Služby (účtová skupina 51) 64,710
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 126
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 23,914
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,314
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -22,321
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -974
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 85
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 85
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -85
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -22,406
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -23,366
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684542 DIČ: 2020875197 IČ DPH: SK2020875197
 • Sídlo: ESPADA, Kollárovo námestie 15/2934, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Sarah Ivičičová Matúšova 25/B Bratislava 811 04 05.05.2014
  Ľubica Diničová Pribišova 3034/41 Bratislava 841 05 16.05.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Sarah Ivičičová 773 485 € (50%) Matúšova 25/B Bratislava 811 04
  Barbora Diničová 257 817 € (16.7%) Pribišova 3034/41 Bratislava 841 05
  Vanessa Krištúfková zastúpená zákonným zástupcom: Petra Krištúfková, r.č. 775408/6318, Drieňová 1/F, Bratislava 0 € (0%) Drieňová 1/F Bratislava 821 01
  Nikoleta Diničová 257 817 € (16.7%) Pribišova 3034/41 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Petra Krištúfková Drieňová 1/F Bratislava 821 01
   29.08.2014Nové sidlo:
   Kollárovo námestie 15/2934 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   reklamné a marketingové služby
   28.08.2014Zrušené sidlo:
   Drieňová 14 Bratislava 821 01
   16.05.2014Noví spoločníci:
   Sarah Ivičičová Matúšova 25/B Bratislava 811 04
   Barbora Diničová Pribišova 3034/41 Bratislava 841 05
   Vanessa Krištúfková zastúpená zákonným zástupcom: Petra Krištúfková, r.č. 775408/6318, Drieňová 1/F, Bratislava Drieňová 1/F Bratislava 821 01
   Nikoleta Diničová Pribišova 3034/41 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Sarah Ivičičová Matúšova 25/B Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 05.05.2014
   Ľubica Diničová Pribišova 3034/41 Bratislava 841 05
   Petra Krištúfková Drieňová 1/F Bratislava 821 01
   15.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Barbora Diničová zastúpená zákonným zástupcom: Ľubica Diničová, Nezábudkova 6, Bratislava Nezábudkova 6 Bratislava
   Nikoleta Diničová Nezábudkova 6 Bratislava
   Sarah Ivičičová - zákonný zástupca: Lucia Ivičičová Matuškova 25/B Bratislava 831 01
   Vanesa Krištúfková zastúpená zákonným zástupcom: Petra Krištúfková, Lanová 2, Bratislava Drieňova 1/F Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Diničová Nezábudkova 6 Bratislava
   Nikoleta Diničová Nezábudkova 6 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Lucia Ivičičová Matuškova 25/B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Petra Krištúfková Lanová 2 Bratislava
   14.08.2009Noví spoločníci:
   Sarah Ivičičová - zákonný zástupca: Lucia Ivičičová Matuškova 25/B Bratislava 831 01
   Vanesa Krištúfková zastúpená zákonným zástupcom: Petra Krištúfková, Lanová 2, Bratislava Drieňova 1/F Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Nikoleta Diničová Nezábudkova 6 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Lucia Ivičičová Matuškova 25/B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.05.2009
   13.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Sarah Ivičičová - zákonný zástupca: Lucia Ivičičová Felcánova 33 Svätý Jur 900 21
   Vanesa Krištúfková zastúpená zákonným zástupcom: Petra Krištúfková, Lanová 2, Bratislava Lanová 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Deák Šandorova 13 Bratislava
   Róbert Dinič Ďatelinova 9 Bratislava
   12.09.2008Noví spoločníci:
   Sarah Ivičičová - zákonný zástupca: Lucia Ivičičová Felcánova 33 Svätý Jur 900 21
   11.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Roman Deák Šandorova 13 Bratislava
   25.04.2000Noví spoločníci:
   Roman Deák Šandorova 13 Bratislava
   Barbora Diničová zastúpená zákonným zástupcom: Ľubica Diničová, Nezábudkova 6, Bratislava Nezábudkova 6 Bratislava
   Nikoleta Diničová Nezábudkova 6 Bratislava
   Vanesa Krištúfková zastúpená zákonným zástupcom: Petra Krištúfková, Lanová 2, Bratislava Lanová 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Diničová Nezábudkova 6 Bratislava
   Petra Krištúfková Lanová 2 Bratislava
   24.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Roman Deák Šandorova 13 Bratislava
   Róbert Dinič Ďatelinova 9 Bratislava
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Róbert Dinič Ďatelinova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Deák Šandorova 13 Bratislava
   Róbert Dinič Ďatelinova 9 Bratislava
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Róbert Dinič Drobného 1900/2 Bratislava
   Ing. Eduard Dinič Miletičova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Deák Šandorova 13 Bratislava
   Róbert Dinič Drobného 1900/2 Bratislava
   Ing. Eduard Dinič Miletičova 22 Bratislava
   18.03.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.02.1996Nové obchodné meno:
   ESPADA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 14 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť /veľkoobchod, maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Roman Deák Šandorova 13 Bratislava
   Róbert Dinič Drobného 1900/2 Bratislava
   Ing. Eduard Dinič Miletičova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Deák Šandorova 13 Bratislava
   Róbert Dinič Drobného 1900/2 Bratislava
   Ing. Eduard Dinič Miletičova 22 Bratislava