Vytvoriť faktúru

C.S.W. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C.S.W.
IČO 35684551
DIČ 2020308312
IČ DPH SK2020308312
Dátum vzniku 26 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C.S.W.
Povraznícka 3048/13
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 119 103 €
Zisk 30 546 €
Aktíva 129 264 €
Vlastný kapitál 25 963 €
Kontaktné informácie
Email starinsky@benetton-ba.sk
Phone(s) 0252493053, 0903420200
Mobile phone(s) 0903420200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 271,184
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 112,196
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 112,196
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,923
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 105,273
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 152,436
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 148,943
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 58,738
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,738
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 2,376
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,541
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 68,288
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,493
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,818
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,675
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,552
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,552
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 271,184
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 56,509
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 49,791
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 49,791
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 49,791
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,311
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,311
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -78,930
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -78,930
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,546
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 204,675
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 146,859
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 63,948
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,948
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,474
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -121
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,665
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 52,893
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 200
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 57,616
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,000
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 10,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 120,588
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 119,103
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 66,009
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,094
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,546
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 68,656
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,019
D. Služby (účtová skupina 51) 14,520
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 294
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 247
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 47
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 111
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,896
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,896
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,050
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,557
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -18,186
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,485
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,485
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,485
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 536
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 533
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 949
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 31,506
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,546
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684551 DIČ: 2020308312 IČ DPH: SK2020308312
 • Sídlo: C.S.W., Povraznícka 3048/13, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Oskar Starinský Povraznícka 13 Bratislava 811 05 26.02.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Oskar Starinský 49 791 € (100%) Povraznícka 13 Bratislava 811 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.02.2012Nové sidlo:
   Povraznícka 3048/13 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Povraznícka 13 Bratislava 811 05
   31.01.2012Zrušené sidlo:
   Michalská 3 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Povraznícka 13 Bratislava 811 05
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oskar Starinský Povraznícka 13 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 26.02.1996
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad
   02.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Povraznícka 13 Bratislava 811 05
   01.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad
   Cui Weitao Fang Xing Yan Street 38-708 Beijing Čína
   26.02.1996Nové obchodné meno:
   C.S.W. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 3 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod a veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad
   Cui Weitao Fang Xing Yan Street 38-708 Beijing Čína
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad