Vytvoriť faktúru

Pelotherm - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Pelotherm
IČO 35684631
DIČ 2020348033
IČ DPH SK2020348033
Dátum vzniku 28 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pelotherm
Hviezdoslavova 4
90025
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 53 281 €
Zisk -5 788 €
Aktíva 82 094 €
Vlastný kapitál 75 187 €
Kontaktné informácie
Email pelotherm@gmail.com
Phone(s) 0905569347
Mobile phone(s) 0905569347
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,936
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 10,936
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,936
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 66,110
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,364
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,229
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,127
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 77,046
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 69,397
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,508
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 66,038
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,788
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,649
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,446
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,203
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,241
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,177
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,552
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 53,281
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 53,281
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 56,788
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 16,978
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,214
C. Služby (účtová skupina 51) 733
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 32,708
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 231
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,920
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,507
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,356
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,322
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,322
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,321
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,828
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,788
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684631 DIČ: 2020348033 IČ DPH: SK2020348033
 • Sídlo: Pelotherm, Hviezdoslavova 4, 90025, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Ladislav Vranka Hviezdoslavova 4/1523 Chorvátsky Grob 900 25 06.05.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Ladislav Vranka 3 319 € (50%) Hviezdoslavova 4/1523 Chorvátsky Grob 900 25
  MUDr. Janka Zálešáková, rod. Brázdovičová 3 319 € (50%) Kováčska 4 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.06.2014Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 4 Chorvátsky Grob 900 25
   02.06.2014Zrušené sidlo:
   Štúrová 9 Chorvátsky Grob 900 25
   06.05.2010Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Vranka Hviezdoslavova 4/1523 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Vranka Hviezdoslavova 4/1523 Chorvátsky Grob 900 25
   05.05.2010Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Vranka Jelenia 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Vranka Jelenia 5 Bratislava
   07.09.2004Nové sidlo:
   Štúrová 9 Chorvátsky Grob 900 25
   06.09.2004Zrušené sidlo:
   Matičná 28 Ivanka pri Dunaji 900 28
   07.09.2001Nové sidlo:
   Matičná 28 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Janka Zálešáková, rod. Brázdovičová Kováčska 4 Bratislava
   JUDr. Ladislav Vranka Jelenia 5 Bratislava
   06.09.2001Zrušené sidlo:
   Lipského 9 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ladislav Vranka Lipského 9 Bratislava
   MUDr. Janka Zálešáková Jelenia 5 Bratislava
   23.04.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Janka Zálešáková, rod. Brázdovičová Kováčska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Janka Zálešáková Jelenia 5 Bratislava
   22.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.02.1996Nové obchodné meno:
   Pelotherm s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lipského 9 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Vranka Jelenia 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ladislav Vranka Lipského 9 Bratislava