Vytvoriť faktúru

Capital Partners Development - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Capital Partners Development
IČO 35684747
DIČ 2020583675
Dátum vzniku 29 Februára 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Capital Partners Development
Mostová 2
81102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -562 €
Aktíva 681 446 €
Vlastný kapitál 680 914 €
Kontaktné informácie
Email info@cpg.sk
Phone(s) 0244453694, 0244453692
Fax(es) 0244453127
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 681,078
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 680,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,078
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 681,078
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 680,392
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 497,850
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 497,850
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 18,119
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 164,985
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -562
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 686
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 206
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -82
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -562
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4334097.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684747 DIČ: 2020583675
 • Sídlo: Capital Partners Development, Mostová 2, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Jurčík predseda Štúrovo nám. 111/22 Martin 036 01 15.12.2006
  Ing. Peter Sklenář člen Studená 11 Bratislava 821 04 15.12.2006
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.02.2013Nové sidlo:
   Mostová 2 Bratislava-Staré Mesto 811 02
   12.02.2013Zrušené sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   05.04.2008Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   04.04.2008Zrušené sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   09.01.2007Nové obchodné meno:
   Capital Partners Development, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve a strojárstve
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (upratovacie a čistiace práce)
   upratovacie a čistiace práce
   obstarávateľské činnosti spojené so správou bytového a nebytového fondu
   preklady a tlmočenie z/do jazykov anglického, nemeckého, francúzskeho a slovenského
   administratívne, sekretárske a kopírovacie práce
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy, nákupu a predaja tovarov rozsahu voľnej živnosti
   leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
   factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   marketing
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   vedenie účtovníctva
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Jurčík - predseda Štúrovo nám. 111/22 Martin 036 01 Vznik funkcie: 15.12.2006
   Ing. Peter Sklenář - člen Studená 11 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 15.12.2006
   08.01.2007Zrušené obchodné meno:
   Capital Partners, o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   I. hlavné investičné služby:1.) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d),e) a f) zákona o cenných papieroch, 2.) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f) zákona o cenných papieroch, 3.) riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
   II. vedľajšie investičné služby:1.) úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch, 2.) poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, 3.) obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch, 4.) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 5.) vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi, ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch ku zmenkám, ktoré nemajú charakter nástrojov peňažného trhu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca - predseda Mierová 167/C Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 15.09.2002
   Ing. Ladislav Manek Nobelova 3260/20 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 13.12.2004
   07.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca - predseda Mierová 167/C Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 15.09.2002
   06.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca - predseda Ukrajinská 10 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.2002
   10.08.2005Nové predmety činnosti:
   I. hlavné investičné služby:1.) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d),e) a f) zákona o cenných papieroch, 2.) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f) zákona o cenných papieroch, 3.) riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
   II. vedľajšie investičné služby:1.) úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch, 2.) poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, 3.) obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch, 4.) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 5.) vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi, ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch ku zmenkám, ktoré nemajú charakter nástrojov peňažného trhu
   09.08.2005Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a obchodovanie s cennými papiermi
   poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   obstarať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv o úschove, uložení a správe cenných papierov
   27.05.2005Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   leasing technických zariadení, spotrebného tovaru a automobilov
   factoring a forfaiting - mimo súdneho vymáhania
   22.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Manek Nobelova 3260/20 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 13.12.2004
   21.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lukáč - člen Dlhá 10 Prievidza Vznik funkcie: 15.09.2002
   23.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca - predseda Ukrajinská 10 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.2002
   Ing. Jozef Lukáč - člen Dlhá 10 Prievidza Vznik funkcie: 15.09.2002
   22.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Danko - predseda predstavenstva Pečnianska 25 Bratislava Skončenie funkcie: 15.09.2002
   Ing. Radoslav Holzmann - podpredseda predstavenstva Vígľašská 6 Bratislava Vznik funkcie: 25.09.2001
   Mgr. Daniel Lukáč - člen predstavenstva Hanulova 1 Bratislava Skončenie funkcie: 15.09.2002
   16.11.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Danko - predseda predstavenstva Pečnianska 25 Bratislava Skončenie funkcie: 15.09.2002
   Ing. Radoslav Holzmann - podpredseda predstavenstva Vígľašská 6 Bratislava Vznik funkcie: 25.09.2001
   Mgr. Daniel Lukáč - člen predstavenstva Hanulova 1 Bratislava Skončenie funkcie: 15.09.2002
   15.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Radoslav Holzmann Vígľašská 6 Bratislava 851 07
   Vladimír Mistrík - podpredseda Predstavenstva Pluhová 77 Bratislava 831 03
   Alan Sitár - predseda predstavenstva Pekná cesta 9 Bratislava
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   Capital Partners, o.c.p., a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Holzmann Vígľašská 6 Bratislava 851 07
   29.06.1997Zrušené obchodné meno:
   SLOVAK INVEST PARTNER, o.c.p., a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Lukáč Dlhá 10 Prievidza
   15.05.1996Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Mistrík - podpredseda Predstavenstva Pluhová 77 Bratislava 831 03
   Alan Sitár - predseda predstavenstva Pekná cesta 9 Bratislava
   14.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Mistrík Pluhová 77 Bratislava
   Alan Sitár Pekná cesta 9 Bratislava
   02.05.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Lukáč Dlhá 10 Prievidza
   01.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Daniel Smorádek Račianska 81 Bratislava
   29.02.1996Nové obchodné meno:
   SLOVAK INVEST PARTNER, o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu a obchodovanie s cennými papiermi
   poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   obstarať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv o úschove, uložení a správe cenných papierov
   leasing technických zariadení, spotrebného tovaru a automobilov
   factoring a forfaiting - mimo súdneho vymáhania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Mistrík Pluhová 77 Bratislava
   Alan Sitár Pekná cesta 9 Bratislava
   Daniel Smorádek Račianska 81 Bratislava