Vytvoriť faktúru

PROSIGMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROSIGMA
IČO 35684780
DIČ 2020348022
IČ DPH SK2020348022
Dátum vzniku 22 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROSIGMA
Podhorská 17
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 47 109 €
Zisk 4 033 €
Aktíva 19 277 €
Vlastný kapitál 14 489 €
Kontaktné informácie
Email peter.dojcak@gmail.com
Webová stránka http://www.prosigma.sk
Mobile phone(s) +421905581214
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,309
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,078
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,105
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,105
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 415
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 415
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 415
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,558
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,522
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,036
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 231
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 231
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,309
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,211
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 884
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 884
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,655
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,655
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,033
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,098
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,098
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 370
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 370
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 343
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 189
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,196
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 36,190
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 47,109
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,029
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 25,161
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,919
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,449
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,279
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,790
D. Služby (účtová skupina 51) 15,614
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,543
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,840
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,703
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,660
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,507
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 490
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 490
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -489
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,171
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,138
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,138
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,033
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015