Vytvoriť faktúru

Multigrafika - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Multigrafika
IČO 35684798
DIČ 2020876627
IČ DPH SK2020876627
Dátum vzniku 26 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Multigrafika
Rajecká 13
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 190 506 €
Zisk 4 347 €
Aktíva 58 295 €
Vlastný kapitál -4 634 €
Kontaktné informácie
Email jozef.hamar@multigrafika.eu
Webová stránka http://www.multigrafika.eu
Mobile phone(s) +421910260181, +421911333915
Fax(es) 0245520549
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 12,234
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 12,234
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,234
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 34,343
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,107
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 743
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,467
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 46,577
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -287
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -11,938
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,347
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 46,864
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,255
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 44,218
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,187
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 837
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,811
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,383
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 391
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 190,506
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 172,197
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,671
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,638
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 182,609
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 122,238
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,290
C. Služby (účtová skupina 51) 30,400
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,374
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 824
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,985
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 498
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,897
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,940
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,590
M. Nákladové úroky (562) 571
N. Kurzové straty (563) 103
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,916
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,590
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,307
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,347
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35684798 DIČ: 2020876627 IČ DPH: SK2020876627
 • Sídlo: Multigrafika, Rajecká 13, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Alena Hamarová Rajecká 13 Bratislava 821 07 26.02.1996
  Ing. Jozef Hamar Rajecká 13 Bratislava 821 07 19.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alena Hamarová 6 640 € (100%) Rajecká 13 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Hamar Rajecká 13 Bratislava 821 07
   29.08.2008Nové obchodné meno:
   Multigrafika, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Rajecká 13 Bratislava 821 07
   28.08.2008Zrušené obchodné meno:
   LAUDIS, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Alena Hamarová Rajecká 13 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Hamar Rajecká 13 Bratislava 821 07
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Hamar Rajecká 13 Bratislava 821 07
   Alena Hamarová Rajecká 13 Bratislava 821 07
   19.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Hamar Rajecká 13 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Hamar Rajecká 13 Bratislava 821 07
   18.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Biľo Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Biľo Rajecká 3 Bratislava 821 07
   26.02.1996Nové obchodné meno:
   LAUDIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská a reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Biľo Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Alena Hamarová Rajecká 13 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alena Hamarová Rajecká 13 Bratislava 821 07
   Ing. Vladimír Biľo Rajecká 3 Bratislava 821 07