Vytvoriť faktúru

CLEVIS, v konkurze - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CLEVIS, v konkurze
IČO 35685085
DIČ 2020331214
Dátum vzniku 29 Februára 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo CLEVIS, v konkurze
Karadžičova 35
81107
Bratislava
Finančné informácie
Vlastný kapitál -653 914 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,624
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,624
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 424
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 424
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,200
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,138
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 62
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,624
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -653,914
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 149,037
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 149,037
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 25,559
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,712
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,712
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -848,222
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 123,162
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -971,384
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 655,538
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 580,997
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 235,794
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 235,794
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,820
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 32,488
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 81,822
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 229,073
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 74,541
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4249025.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015