Vytvoriť faktúru

ENY - ART - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENY - ART
IČO 35685182
DIČ 2020308378
IČ DPH SK2020308378
Dátum vzniku 11 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENY - ART
Sienkiewiczova 2
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 426 693 €
Zisk -13 851 €
Aktíva 139 862 €
Vlastný kapitál -93 642 €
Kontaktné informácie
Email eny-art@slovanet.sk
Phone(s) 0244462536, 0244462537
Mobile phone(s) +421905705249
Fax(es) 0244462530
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 212,817
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 65,453
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 65,453
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 65,453
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 147,364
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 124,035
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 124,035
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,615
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,784
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,784
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 831
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,714
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,714
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 212,817
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -107,493
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -100,281
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 90,982
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -191,263
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,851
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 320,310
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 750
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 750
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 319,560
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,691
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,691
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 297,229
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 868
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 772
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 426,693
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 403,274
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,419
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 436,241
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 256,094
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,078
D. Služby (účtová skupina 51) 168,407
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,629
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,729
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,651
4. Sociálne náklady (527, 528) 249
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 26
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,548
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,886
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 727
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 727
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -723
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,271
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,580
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,580
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,851
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015