Vytvoriť faktúru

BODEX BDA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BODEX BDA
IČO 35685191
DIČ 2020876660
Dátum vzniku 11 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BODEX BDA
Magurská 3/B
83101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -13 727 €
Aktíva 8 555 €
Vlastný kapitál -39 474 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,355
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,355
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,000
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,989
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,989
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,989
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 366
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 366
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,355
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -53,201
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -46,445
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -46,445
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,727
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,556
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 260
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 260
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 61,296
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 664
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 664
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 619
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 30,691
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,822
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,247
D. Služby (účtová skupina 51) 72
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,175
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,610
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,382
4. Sociálne náklady (527, 528) 183
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,247
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -72
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,247
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,727
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4241703.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35685191 DIČ: 2020876660
 • Sídlo: BODEX BDA, Magurská 3/B, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Boris Ducko Hrdličkova 12 Bratislava 11.03.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Boris Ducko 3 320 € (50%) Hrdličkova 12 Bratislava
  Karol Kováč 3 320 € (50%) Drotárska 7 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Kováč Drotárska 7 Bratislava
   26.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Boris Ducko Hrdličkova 12 Bratislava
   Karol Kováč Drotárska 7 Bratislava
   25.05.2004Zrušeny spoločníci:
   BODEX HOLDING s.r.o. IČO: 31 400 957 Magurská 3/B Bratislava 831 01
   BODEX s.r.o. IČO: 17 330 921 Magurská 3/B Bratislava
   08.11.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí-leasing
   factoring a forfaiting /okrem vymáhania súdnych pohľadávok/
   čistenie budov
   upratovacie práce s výnimkou deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
   Noví spoločníci:
   BODEX HOLDING s.r.o. IČO: 31 400 957 Magurská 3/B Bratislava 831 01
   07.11.1999Zrušeny spoločníci:
   BD BODEX, spol. s r.o. IČO: 31 362 290 Hrdličkova 12 Bratislava
   22.10.1998Nové sidlo:
   Magurská 3/B Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   BODEX s.r.o. IČO: 17 330 921 Magurská 3/B Bratislava
   BD BODEX, spol. s r.o. IČO: 31 362 290 Hrdličkova 12 Bratislava
   21.10.1998Zrušené sidlo:
   Hrdličkova 12 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   služby súkromných detektívov
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   Zrušeny spoločníci:
   BODEX s.r.o. IČO: 17 330 921 Hrdličkova 12 Bratislava
   Miroslav Forgáč Kríkova 8 Bratislava
   Ing. Konštantín Zbur Palárikova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Forgáč Kríkova 8 Bratislava
   Ing. Konštantín Zbur Palárikova 8 Bratislava
   11.03.1996Nové obchodné meno:
   BODEX BDA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hrdličkova 12 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   reklamná činnosť
   nákup a predaj tovarov za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja ďalšiemu prevádzkovateľovi živnosti /veľkoobchod/
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   služby súkromných detektívov
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   Noví spoločníci:
   BODEX s.r.o. IČO: 17 330 921 Hrdličkova 12 Bratislava
   Miroslav Forgáč Kríkova 8 Bratislava
   Ing. Konštantín Zbur Palárikova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Boris Ducko Hrdličkova 12 Bratislava
   Miroslav Forgáč Kríkova 8 Bratislava
   Ing. Konštantín Zbur Palárikova 8 Bratislava
   Karol Kováč Drotárska 7 Bratislava