Vytvoriť faktúru

Agrokapitál - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Agrokapitál
IČO 35685212
DIČ 2020875252
Dátum vzniku 11 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Agrokapitál
Priemyselná 6
82109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -599 €
Aktíva 28 985 €
Vlastný kapitál 28 985 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,094
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,094
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,953
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 20,735
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,218
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 28,047
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,555
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 19,920
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 19,920
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,992
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) -831
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,073
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -599
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 492
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 492
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 72
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 72
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -72
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 47
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 47
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -47
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -119
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -599
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4211809.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35685212 DIČ: 2020875252
 • Sídlo: Agrokapitál, Priemyselná 6, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Kučera Saratovská 7 Bratislava 841 02 11.03.1996
  Ing. Július Medveď Timravina 11 Bratislava 811 06 11.03.1996
  Ing. Bohumír Znášik Narcisová 10 Bratislava 821 01 11.03.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Martin Kučera 4 980 € (25%) Saratovská 7 Bratislava 841 02
  Ing. Július Medveď 4 980 € (25%) Timravina 11 Bratislava 811 06
  Ing. Bohumír Znášik 4 980 € (25%) Narcisová 10 Bratislava 821 01
  Ing. Miroslav Topolčány 4 980 € (25%) Lipová 17 Nové Mesto nad Váhom 915 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Martin Kučera Saratovská 7 Bratislava 841 02
   Ing. Miroslav Topolčány Lipová 17 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Ing. Július Medveď Timravina 11 Bratislava 811 06
   Ing. Bohumír Znášik Narcisová 10 Bratislava 821 01
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Kučera Saratovská 7 Bratislava 841 02
   Ing. Július Medveď Timravina 11 Bratislava 811 06
   Ing. Juraj Renčko Batkova 1 Bratislava 841 01
   Ing. Ján Šabík Strachotová 30 Bratislava 841 02
   Ing. Miroslav Topolčány Lipová 17 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Ing. Bohumír Znášik Narcisová 10 Bratislava 821 01
   11.03.1996Nové obchodné meno:
   Agrokapitál s.r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   účtovné poradenstvo
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Kučera Saratovská 7 Bratislava 841 02
   Ing. Július Medveď Timravina 11 Bratislava 811 06
   Ing. Juraj Renčko Batkova 1 Bratislava 841 01
   Ing. Ján Šabík Strachotová 30 Bratislava 841 02
   Ing. Miroslav Topolčány Lipová 17 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   Ing. Bohumír Znášik Narcisová 10 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Kučera Saratovská 7 Bratislava 841 02
   Ing. Július Medveď Timravina 11 Bratislava 811 06
   Ing. Bohumír Znášik Narcisová 10 Bratislava 821 01