Vytvoriť faktúru

Hydrometrics - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Hydrometrics
IČO 35685310
DIČ 2020308433
IČ DPH SK2020308433
Dátum vzniku 12 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hydrometrics
Bratislavská 79
90201
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 437 €
Zisk 3 860 €
Aktíva 8 224 €
Vlastný kapitál 7 028 €
Kontaktné informácie
Email info@hydrometrics.sk
Phone(s) +421903405527
Mobile phone(s) +421903405527
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,672
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 116
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,958
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,672
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,888
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 443
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -54
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,860
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,784
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 41
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,743
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 138
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,605
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,437
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,437
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,407
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 25
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,389
C. Služby (účtová skupina 51) 993
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,030
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,030
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,948
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,088
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,860
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35685310 DIČ: 2020308433 IČ DPH: SK2020308433
 • Sídlo: Hydrometrics, Bratislavská 79, 90201, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava 12.03.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Rastislav Slota 6 639 € (100%) Studenohorská 5 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.04.2004Nové sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   15.04.2004Zrušené sidlo:
   Bystrická 15 Pezinok 902 01
   25.10.1999Nové obchodné meno:
   Hydrometrics, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bystrická 15 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.10.1999Zrušené obchodné meno:
   Hydrometrics Bratislava, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Smetanova 4 Bratislava 811 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   hydraulické skúšky vodných strojov /vodné turbíny a čerpadlá/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojnej hydrauliky
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32
   Ing. Robert Berný Na vodoteči 186 Nehvízdy 250 81 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32
   18.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32
   Ing. Robert Berný Na vodoteči 186 Nehvízdy 250 81 Česká republika
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32
   Ing. Robert Berný Na vodoteči 186 Nehvízdy 250 81 Česká republika
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   Hydrometrics Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Smetanova 4 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   meranie prietoku a rýchlosti prúdenia kvapalín v prirezoch s voľnou hladinou a v uzavretých tlakových prierezoch
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vodného hospodárstva, vypracovávanie expertíz pri návrhu, výstavbe a prevádzke hydrotechnických a zdravotno-inžinierskych objektov a zariadení
   výskum a vývoj technológií a systémov pre riadenie vodného hospodárstva
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   tlmočenie a preklady z/do jazyka anglického, nemeckého a maďarského
   hydraulické skúšky vodných strojov /vodné turbíny a čerpadlá/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojnej hydrauliky
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32
   Ing. Robert Berný Na vodoteči 186 Nehvízdy 250 81 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32