Vytvoriť faktúru

SIMCOMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIMCOMEX
IČO 35685344
DIČ 2020861436
IČ DPH SK2020861436
Dátum vzniku 12 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIMCOMEX
Bohúňova 21
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 825 €
Zisk -3 067 €
Aktíva 3 811 €
Vlastný kapitál 4 176 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254773295, 0918397352
Mobile phone(s) +421918397352, 0918397352
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,600
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 389
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 389
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 389
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,211
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,211
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,523
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 688
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,600
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,590
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,018
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,018
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,067
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -8
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -8
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 26,825
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 26,825
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 26,825
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,799
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24,242
D. Služby (účtová skupina 51) 4,166
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 391
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 391
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,974
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,583
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 133
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 133
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -133
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,107
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,067
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35685344 DIČ: 2020861436 IČ DPH: SK2020861436
 • Sídlo: SIMCOMEX, Bohúňova 21, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavol Ďurčanský Bohúňova 3585/21 Bratislava 811 04 23.02.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavol Ďurčanský 6 639 € (100%) Bohúňova 3585/21 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Richard Schwarz Mozartova 4194/13 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Schwarz Mozartova 4194/13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.02.2007
   27.02.2007Noví spoločníci:
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 3585/21 Bratislava 811 04
   Richard Schwarz Mozartova 4194/13 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 3585/21 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.02.2007
   Richard Schwarz Mozartova 4194/13 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 23.02.2007
   26.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Čerman Tabakova 1 Bratislava 811 07
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Čerman Tabakova 1 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 12.11.2002
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 21 Bratislava Vznik funkcie: 12.03.1996
   19.08.2003Nové predmety činnosti:
   stolárska výroba
   zámočníctvo
   Noví spoločníci:
   Ing. František Čerman Tabakova 1 Bratislava 811 07
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Čerman Tabakova 1 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 12.11.2002
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 21 Bratislava Vznik funkcie: 12.03.1996
   18.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 21 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 21 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 5 Bratislava Skončenie funkcie: 12.11.2002
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava Skončenie funkcie: 12.11.2002
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   SIMCOMEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bohúňova 21 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti a jeho predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná činnosť, sprostredkovanie obchodu a dopravy
   inžinierske práce v oblasti strojárenstva
   Noví spoločníci:
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 21 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Ďurčanský Bohúňova 21 Bratislava
   Ing. Juraj Chalivopulos Stupavská 5 Bratislava Skončenie funkcie: 12.11.2002
   Ing. Juraj Klapáč Račianska 25 Bratislava Skončenie funkcie: 12.11.2002