Vytvoriť faktúru

K a Ž - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno K a Ž
IČO 35685379
DIČ 2020861447
IČ DPH SK2020861447
Dátum vzniku 12 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K a Ž
Šafárikovo nám. 7
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 148 688 €
Zisk -286 €
Aktíva 115 033 €
Vlastný kapitál -64 581 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903264636
Mobile phone(s) +421915720793
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 140,682
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 140,145
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 14,912
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,879
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 98,361
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 94,034
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 94,034
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,327
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,872
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,292
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,580
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 537
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 537
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 140,682
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -64,867
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -71,884
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,999
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -85,883
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -286
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 205,758
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 205,458
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 105,273
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 105,273
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 97,600
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -455
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,080
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 300
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 300
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -209
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) -209
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 148,563
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 148,688
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 143,354
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,209
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 125
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 149,814
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 124,414
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,037
D. Služby (účtová skupina 51) 21,101
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 60
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 202
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,126
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -989
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,222
XII. Kurzové zisky (663) 2,222
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 422
O. Kurzové straty (563) 12
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 410
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,800
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 674
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -286
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016