Vytvoriť faktúru

SHOCK Creative - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SHOCK Creative
IČO 35685549
DIČ 2020312767
IČ DPH SK2020312767
Dátum vzniku 12 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SHOCK Creative
Cabanova 13/B
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 81 305 €
Zisk 2 117 €
Aktíva 28 216 €
Vlastný kapitál 3 769 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905725924
Mobile phone(s) 0905725924
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 51,192
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,454
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,454
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,454
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,864
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,874
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,874
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,874
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,990
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,067
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,923
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 874
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 754
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 120
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,192
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,342
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatné fondy (427, 42X) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,078
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,078
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,117
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,454
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 57
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 57
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 42,397
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,660
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,660
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,826
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 45
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,866
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,396
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,396
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 81,305
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,122
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 72,263
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,330
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,590
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,656
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,097
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,681
D. Služby (účtová skupina 51) 52,472
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,702
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,637
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,984
4. Sociálne náklady (527, 528) 81
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 398
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,370
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,370
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,936
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,649
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,135
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,073
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 4,073
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,490
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 3,319
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 171
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 583
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,232
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,115
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,115
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,117
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35685549 DIČ: 2020312767 IČ DPH: SK2020312767
 • Sídlo: SHOCK Creative, Cabanova 13/B, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava 12.03.1996
  Petra Bernasovská Námestie Hraničiarov 20 Bratislava 07.04.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľudovít Jakubove 3 386 € (51%) Bzovícka 18 Bratislava
  Petra Bernasovská 3 253 € (49%) Námestie Hraničiarov 20 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.03.2001Nové sidlo:
   Cabanova 13/B Bratislava 841 02
   18.03.2001Zrušené sidlo:
   Námestie Hraničiarov 20 Bratislava 851 03
   07.04.1999Nové sidlo:
   Námestie Hraničiarov 20 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava
   Petra Bernasovská Námestie Hraničiarov 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Petra Bernasovská Námestie Hraničiarov 20 Bratislava
   06.04.1999Zrušené sidlo:
   Panenská 34 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava
   Henrich Platek Studenohorská 63 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.03.1998Noví spoločníci:
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava
   03.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava
   Marcel Nemec Kollárová 548/15 Bratislava
   Sáva Popovič Habsburská 33 Bratislava
   14.05.1996Nové sidlo:
   Panenská 34 Bratislava 811 03
   13.05.1996Zrušené sidlo:
   Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   SHOCK Creative, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť-s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava
   Marcel Nemec Kollárová 548/15 Bratislava
   Henrich Platek Studenohorská 63 Bratislava
   Sáva Popovič Habsburská 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava