Vytvoriť faktúru

ALUMONT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALUMONT
Stav Zrušená
IČO 35685611
DIČ 2020308587
IČ DPH SK2020308587
Dátum vzniku 12 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALUMONT
Pribylinská 4
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 348 274 €
Zisk -104 526 €
Aktíva 176 206 €
Vlastný kapitál -35 778 €
Kontaktné informácie
Email alumont@alumont.sk
Webová stránka http://www.alumont.sk
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,501
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,501
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,282
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 81,797
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 837
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,414
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 89,783
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -140,304
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,303
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,303
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -43,081
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -104,526
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 230,087
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 199,227
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 113,770
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 28,305
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,888
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 51,264
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,121
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,739
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 348,274
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 344,939
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,333
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 444,684
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 106,127
C. Služby (účtová skupina 51) 228,981
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 100,776
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,723
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,689
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 933
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 455
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -96,410
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,831
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 7,157
M. Nákladové úroky (562) 1,933
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,224
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,156
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -103,566
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -104,526
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35685611 DIČ: 2020308587 IČ DPH: SK2020308587
 • Sídlo: ALUMONT, Pribylinská 4, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Marca 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.07.2002Nové sidlo:
   Pribylinská 4 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Čatlošová Martinčekova 15 Bratislava
   Ing. Andrej Jureček 335 Láb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Čatlošová Martinčekova 15 Bratislava Vznik funkcie: 01.08.2002
   Ing. Andrej Jureček 335 Láb Vznik funkcie: 01.08.2002
   01.07.2002Zrušené sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Németh 70 Boldog
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Németh 70 Boldog
   10.11.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Németh 70 Boldog
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Németh Muškátova 4 Bratislava
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   ALUMONT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Németh Muškátova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Németh 70 Boldog