Vytvoriť faktúru

Market-Consult Plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Market-Consult Plus
Stav Zrušená
IČO 35685697
DIČ 2020309764
IČ DPH SK2020309764
Dátum vzniku 14 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Market-Consult Plus
Radvanská 23A
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 108 541 €
Zisk -23 474 €
Kontaktné informácie
Email roger@roger.sk
Phone(s) 0254415445, 0244455913, 0244455010, 0244456926, 0244455011, 0244455037, 0244455026, 0244455009, 0244
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 249,593
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 171,511
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 171,511
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 143,214
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,297
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 74,741
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 37,903
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,903
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,903
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 36,838
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 98
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36,740
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,341
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 559
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,782
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 249,593
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -108,345
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -92,174
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -92,174
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,474
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 353,300
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,887
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 10,887
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 119,277
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 221,298
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,908
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,908
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 174,836
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 632
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 371
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,031
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,520
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,838
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,440
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 398
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,638
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 4,638
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 106,785
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 108,541
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 106,785
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,756
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 127,610
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 39,711
D. Služby (účtová skupina 51) 25,934
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,881
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,674
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,739
4. Sociálne náklady (527, 528) 468
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,846
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,866
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,866
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 12,327
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,045
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,069
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,140
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,406
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,406
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,405
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,474
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,474
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35685697 DIČ: 2020309764 IČ DPH: SK2020309764
 • Sídlo: Market-Consult Plus, Radvanská 23A, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Marca 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2014Zrušené obchodné meno:
   Market-Consult Plus, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radvanská 23A Bratislava 811 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   sprostredkovanie, kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Hebbelplatz 5 Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft m.b.H. Gluckgasse 2/8 Viedeň 1010 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   Dr. Erich Kaschnigg Eichenweg 15 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko Vznik funkcie: 23.02.2007
   09.06.2012Nové sidlo:
   Radvanská 23A Bratislava 811 03
   08.06.2012Zrušené sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   03.03.2011Nové sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   02.03.2011Zrušené sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   22.03.2007Noví spoločníci:
   Hebbelplatz 5 Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft m.b.H. Gluckgasse 2/8 Viedeň 1010 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Erich Kaschnigg Eichenweg 15 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko Vznik funkcie: 23.02.2007
   21.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Immoconsult Projektentwicklung GmbH Peregringasse 3 1090 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Renata Ward Wasagasse 2 Viedeň 1090 Rakúsko Vznik funkcie: 30.03.2006
   19.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Mag. Renata Ward Wasagasse 2 Viedeň 1090 Rakúsko Vznik funkcie: 30.03.2006
   18.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Dóra Gács Schelleingasse 8/21 Viedeň 1040 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.12.2002
   12.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Dóra Gács Schelleingasse 8/21 Viedeň 1040 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.12.2002
   11.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Kurt Rosmmüller Spillern 212104 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Stavbárska 38 Bratislava Vznik funkcie: 30.11.1998 Skončenie funkcie: 12.12.2002
   19.03.1999Noví spoločníci:
   Immoconsult Projektentwicklung GmbH Peregringasse 3 1090 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Kurt Rosmmüller Spillern 212104 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Stavbárska 38 Bratislava Vznik funkcie: 30.11.1998 Skončenie funkcie: 12.12.2002
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Jozef Jurkovič , CSc. Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Dr. Jozef Jurkovič , CSc. Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Jozef Jurkovič , CSc. Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   02.02.1998Nové sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   01.02.1998Zrušené sidlo:
   Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Jozef Jurkovič Pribišova 4 Bratislava 841 05
   14.03.1996Nové obchodné meno:
   Market-Consult Plus, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   sprostredkovanie, kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Dr. Jozef Jurkovič , CSc. Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Jozef Jurkovič Pribišova 4 Bratislava 841 05