Vytvoriť faktúru

GESTUM legal - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GESTUM legal
IČO 35685794
DIČ 2020323173
IČ DPH SK2020323173
Dátum vzniku 13 Marca 1996
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo GESTUM legal
Líščie nivy 7
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 260 878 €
Aktíva 316 907 €
Kontaktné informácie
Email ludvik@gestum.sk
Webová stránka http://www.eua.sk
Phone(s) +421250200711
Fax(es) 0250200712
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 331,750
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,993
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,993
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,993
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 282,784
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 109,547
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 72,371
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,371
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 35,986
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 641
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 549
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 144
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 144
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 173,093
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,469
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 156,624
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 34,973
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,732
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 33,241
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 331,750
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 331,611
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 331,298
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 282,932
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 282,932
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,785
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 855
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 156
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,570
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 313
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 313
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 139
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 139
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 259,378
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 260,878
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 259,378
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 262,595
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,179
D. Služby (účtová skupina 51) 235,531
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 20,227
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,089
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,156
4. Sociálne náklady (527, 528) 982
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 785
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 868
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 868
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,717
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,668
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,276
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 11,269
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,951
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,951
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 8,325
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,608
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 6,608
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35685794 DIČ: 2020323173 IČ DPH: SK2020323173
 • Sídlo: GESTUM legal, Líščie nivy 7, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Marca 1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Ing. Vladimír Ludvík, MBA 0 € (0%) Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
  Ing. Gabriel Ludvík 0 € (0%) Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
  Ing. Vladimír Ludvík 0 € (0%) Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.04.2013Noví spoločníci:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA - prezident v.o.s. Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
   29.04.2013Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA - prezident v.o.s. Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   06.04.2013Noví spoločníci:
   Ing. Gabriel Ludvík Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Ludvík Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Ludvík Repašského 1945/6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 25.03.2013
   Ing. Vladimír Ludvík Repašského 1945/6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 25.03.2013
   05.04.2013Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eva Marková Pohronská 25 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Marková Pohronská 25 Bratislava 831 03
   06.03.2012Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA - prezident v.o.s. Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   05.03.2012Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík - prezident v.o.s. Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   14.04.2004Nové obchodné meno:
   GESTUM legal v.o.s.
   Nové sidlo:
   Líščie nivy 7 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   administratívne práce
   prenájom motorových vozidiel
   vedenie účtovníctva
   faktoring a forfaiting
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   13.04.2004Zrušené obchodné meno:
   GESTUM, komerčno - právna v.o.s.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie právnych služieb fyzickým a právnickým osobám v rozsahu činnosti komerčného právnika
   18.02.2000Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   17.02.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alena Vagačová Starhradská 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   JUDr. Alena Vagačová Starhradská 14 Bratislava 851 01
   09.09.1997Nové predmety činnosti:
   činnosť realitnej kancelárie-sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   06.11.1996Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   05.11.1996Zrušené sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   František Lefler Martinčekova 16 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   František Lefler Martinčekova 16 Bratislava 821 01
   13.03.1996Nové obchodné meno:
   GESTUM, komerčno - právna v.o.s.
   Nové sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   poskytovanie právnych služieb fyzickým a právnickým osobám v rozsahu činnosti komerčného právnika
   Noví spoločníci:
   František Lefler Martinčekova 16 Bratislava 821 01
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   JUDr. Eva Marková Pohronská 25 Bratislava 831 03
   JUDr. Alena Vagačová Starhradská 14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   František Lefler Martinčekova 16 Bratislava 821 01
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík - prezident v.o.s. Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   JUDr. Eva Marková Pohronská 25 Bratislava 831 03
   JUDr. Alena Vagačová Starhradská 14 Bratislava 851 01