Vytvoriť faktúru

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA
IČO 35685824
DIČ 2020339596
IČ DPH SK2020339596
Dátum vzniku 11 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA
Račianska 153
83153
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 653 436 €
Zisk 125 700 €
Aktíva 1 230 868 €
Vlastný kapitál 564 464 €
Kontaktné informácie
Email jana.kucerova@ceva.com
Phone(s) 0255565680, 0255566488
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,242,107
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,240,851
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 468,320
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 468,320
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 11,290
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 11,290
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 203,532
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 190,604
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 190,604
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,180
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,748
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 557,709
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,834
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 551,875
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,256
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,256
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,242,107
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 490,164
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,833
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,833
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 44,043
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,551
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,551
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 275,037
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 275,037
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 125,700
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 751,723
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 194
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 194
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 656,541
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 599,133
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 599,133
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 28,922
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,346
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,140
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 94,988
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 48,216
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 46,772
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 220
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 220
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,653,436
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,651,110
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 523
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,553
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,464,924
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,897,807
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 115,350
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -874
D. Služby (účtová skupina 51) 896,709
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 439,257
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 335,710
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 83,810
4. Sociálne náklady (527, 528) 19,737
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,094
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,548
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110,033
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 188,512
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 742,641
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 14
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,253
O. Kurzové straty (563) 16,867
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,386
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,239
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 169,273
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 43,573
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 46,169
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,596
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 125,700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35685824 DIČ: 2020339596 IČ DPH: SK2020339596
 • Sídlo: CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, Račianska 153, 83153, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MVDr. Tatiana Tóthová Kellenbergerova 1 Modra 900 01 13.10.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  CEVA SANTE ANIMALE, S.A. 39 833 € (100%) Libourne 335 00 Francúzska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.10.2014Nové sidlo:
   Račianska 153 Bratislava 831 53
   01.10.2014Zrušené sidlo:
   Račianska 77 Bratislava 831 02
   13.10.2009Noví spoločníci:
   CEVA SANTE ANIMALE, S.A. 10 avenue de la Ballastiere Libourne 335 00 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Tatiana Tóthová Kellenbergerova 1 Modra 900 01
   12.10.2009Zrušeny spoločníci:
   CEVA SANTE ANIMALE, S.A. Zone Industrielle de la Ballastiere Libourne 335 00 Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Tatiana Tóthová Baštová 1A Modra
   16.06.2007Nové sidlo:
   Račianska 77 Bratislava 831 02
   15.06.2007Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 5 Bratislava 831 04
   28.09.2004Nové predmety činnosti:
   výkon veterinárnej služby spočívajúcej v zásobovaní veterinárnymi liečivami a prípravkami registrovanými a povolenými v SR
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   predaj krmív a kŕmnych zmesí
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   27.09.2004Zrušeny predmety činnosti:
   výkon veterinárnej služby spočívajúcej v zásobovaní veterinárnymi liečivami a prípravkami registrovanými a povolenými v SR
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   31.03.2000Nové obchodné meno:
   CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   CEVA SANTE ANIMALE, S.A. Zone Industrielle de la Ballastiere Libourne 335 00 Francúzska republika
   30.03.2000Zrušené obchodné meno:
   SANOFI ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE, S.A. Zone Industrielle de la Balastiere Libourne Francúzska republika
   17.08.1998Noví spoločníci:
   SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE, S.A. Zone Industrielle de la Balastiere Libourne Francúzska republika
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE, S.A. Zone Industrielle de la Balastiere Libourne Francúzska republika
   29.09.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   11.03.1996Nové obchodné meno:
   SANOFI ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Trnavská cesta 5 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výkon veterinárnej služby spočívajúcej v zásobovaní veterinárnymi liečivami a prípravkami registrovanými a povolenými v SR
   Noví spoločníci:
   SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE, S.A. Zone Industrielle de la Balastiere Libourne Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MVDr. Tatiana Tóthová Baštová 1A Modra