Vytvoriť faktúru

WARMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno WARMEX
IČO 35685875
DIČ 2020349727
IČ DPH SK2020349727
Dátum vzniku 13 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WARMEX
Štefana Králika 12
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 39 335 €
Zisk 1 115 €
Aktíva 26 741 €
Vlastný kapitál -74 150 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245690576, 0264538014, 0264538015, 0903473040
Mobile phone(s) +421905466522, +421911613666, 0901713714, 0911613666, 0903473040
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,954
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 15,666
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,215
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,954
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -73,035
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 18
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -80,807
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,115
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 92,989
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 92,989
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,416
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 34
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 679
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 86,860
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 39,335
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 998
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 38,337
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 37,446
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 29,079
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,778
C. Služby (účtová skupina 51) 3,839
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,753
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1,137
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,889
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,639
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 88
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 88
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -88
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,801
P. Daň z príjmov (591, 595) 686
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,115
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2016