Vytvoriť faktúru

Prognóza - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Prognóza
IČO 35685905
DIČ 2020823332
Dátum vzniku 14 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Prognóza
Popolná 39/8074
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 460 €
Zisk 468 €
Kontaktné informácie
Email info@nonadesign.sk
Phone(s) 0903474135, 0250221331
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,172
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,628
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,628
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,628
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,286
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,710
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,710
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,108
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,087
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,087
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,468
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 439
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,029
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 258
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 258
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,172
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,805
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 635
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 635
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 62
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 62
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 468
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,367
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,367
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 32
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,700
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 635
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,460
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,460
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,971
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,489
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,390
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,389
D. Služby (účtová skupina 51) 1,386
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) -21
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) -21
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 205
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 600
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 600
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 472
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 359
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,070
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,685
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 123
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 119
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -122
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 948
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 468
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4173391.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35685905 DIČ: 2020823332
 • Sídlo: Prognóza, Popolná 39/8074, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Soňa Zavarská Popolná 8074/39 Bratislava 831 06 14.03.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Soňa Zavarská 6 640 € (100%) Popolná 8074/39 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.05.2012Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.09.2011Nové sidlo:
   Popolná 39/8074 Bratislava 831 06
   23.09.2011Zrušené sidlo:
   Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05
   11.12.2010Nové predmety činnosti:
   výroba bižutérie a ozdôb z obecných kovov
   14.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Soňa Zavarská Popolná 8074/39 Bratislava 831 06
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05
   Ing. Soňa Zavarská Na Pasekách 20 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.03.1996Nové obchodné meno:
   Prognóza, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   technicko-organizačné zabezpečenie školení a seminárov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05
   Ing. Soňa Zavarská Na Pasekách 20 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Soňa Zavarská Popolná 8074/39 Bratislava 831 06
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05