Vytvoriť faktúru

Topánky E-shop - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Topánky E-shop
IČO 35685913
DIČ 2020310567
IČ DPH SK2020310567
Dátum vzniku 14 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Topánky E-shop
Grösslingová 4
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 184 242 €
Zisk -81 683 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258272104, 0258272173, 0258272172, 0948565522
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 223,753
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,152
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 194
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51,926
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 223,753
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -96,422
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -22,043
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -81,683
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 320,175
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 319,509
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,889
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,281
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,467
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 296,872
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 660
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 184,242
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 166,794
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,953
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 32
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,463
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 261,648
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 115,105
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,587
C. Služby (účtová skupina 51) 103,769
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,771
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 329
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,087
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -77,406
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -48,714
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 53
XI. Kurzové zisky (663) 53
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,370
M. Nákladové úroky (562) 1,430
N. Kurzové straty (563) 565
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,375
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,317
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -80,723
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -81,683
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016