Vytvoriť faktúru

CONNEXUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONNEXUS
IČO 35685948
DIČ 2020339607
IČ DPH SK2020339607
Dátum vzniku 15 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONNEXUS
Mýtna 11
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 83 463 €
Zisk -507 €
Vlastný kapitál 118 980 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252496286, +421252496732, +421252496741
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 201,996
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 179,555
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 179,555
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,665
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 169,729
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,431
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 730
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,896
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 49
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 49
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,662
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,662
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,662
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,185
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 138
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,047
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,545
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,545
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 201,996
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,318
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 116,180
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 116,180
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -36,355
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 80,154
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -116,509
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -507
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,966
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 59,750
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 59,750
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 56,317
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,780
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,780
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,414
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,130
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,993
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 45,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,899
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,899
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,712
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 4,712
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 83,463
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 83,463
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 79,844
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,619
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 79,197
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,900
D. Služby (účtová skupina 51) 24,351
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 28,117
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,673
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,854
4. Sociálne náklady (527, 528) 590
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,589
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,400
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,400
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 546
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 294
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,266
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,593
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,810
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,517
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,517
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 293
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,809
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 457
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 964
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 964
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -507
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35685948 DIČ: 2020339607 IČ DPH: SK2020339607
 • Sídlo: CONNEXUS, Mýtna 11, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Helena Hurtišová Hnilecká 21 Bratislava 821 07 30.10.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  P.T.K. INVEST, spol. s r.o. 13 278 € (11.4%) Bratislava 811 07
  Sylvia Kočalková 44 812 € (38.6%) Jadranská 35 Bratislava 841 01
  PHARMA GROUP, a.s. 58 090 € (50%) Veľké Leváre 908 73
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.04.2015Noví spoločníci:
   PHARMA GROUP, a.s. SNP 150 Veľké Leváre 908 73
   08.04.2015Zrušeny spoločníci:
   STELOS spol. s r. o. Grösslingová 21 Bratislava 811 09
   24.02.2015Noví spoločníci:
   STELOS spol. s r. o. Grösslingová 21 Bratislava 811 09
   23.02.2015Zrušeny spoločníci:
   UNIPOST, a.s. IČO: 35 722 169 Hnilecká 21 Bratislava 821 07
   Ing. Ida Pehalová Kozlová Grösslingova 21 Bratislava 811 09
   30.05.2008Noví spoločníci:
   P.T.K. INVEST, spol. s r.o. IČO: 35 796 421 Mýtna 11 Bratislava 811 07
   Sylvia Kočalková Jadranská 35 Bratislava 841 01
   29.05.2008Zrušeny spoločníci:
   P.T.K. INVEST, spol. s r.o. IČO: 35 796 421 Ivana Bukovčana 12 Bratislava 841 08
   Sylvia Kočalková Mýtna 11 Bratislava 811 07
   01.07.2006Noví spoločníci:
   Sylvia Kočalková Mýtna 11 Bratislava 811 07
   21.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Ida Pehalová Kozlová Grösslingova 21 Bratislava 811 09
   20.12.2005Zrušeny spoločníci:
   ADIT, s.r.o. IČO: 31 735 606 Osloboditeľov 123 Čaňa 044 14
   31.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Helena Hurtišová Hnilecká 21 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.10.2001
   30.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Helena Hurtišová Hnilecká 21 Bratislava 821 07
   11.07.2002Noví spoločníci:
   P.T.K. INVEST, spol. s r.o. IČO: 35 796 421 Ivana Bukovčana 12 Bratislava 841 08
   10.07.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Jančovičová Pri Mlyne 27 Bratislava 831 07
   MUDr. Peter Križan Studenohorská 39 Bratislava 841 03
   20.05.2002Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamy, výroby a služieb
   správa a prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   faktoring a forfaiting
   prevádzkovanie fotokopírovacích a rozmnožovacích zariadení
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti software a hardware
   leasingová činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a zdravotného materiálu
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   správa a prenájom databáz
   Noví spoločníci:
   UNIPOST, a.s. IČO: 35 722 169 Hnilecká 21 Bratislava 821 07
   ADIT, s.r.o. IČO: 31 735 606 Osloboditeľov 123 Čaňa 044 14
   Ing. Marta Jančovičová Pri Mlyne 27 Bratislava 831 07
   MUDr. Peter Križan Studenohorská 39 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Helena Hurtišová Hnilecká 21 Bratislava 821 07
   19.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Jančovičová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   MUDr. Peter Križan Studenohorská 39 Bratislava 841 03
   Ing. František Kurej Sedmokráskova 2 Bratislava 821 01
   JUDr. Oľga Plešková Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Stanovská Pekníkova 1 Bratislava 841 02
   27.04.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubica Stanovská Pekníkova 1 Bratislava 841 02
   26.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta Jančovičová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ing. František Kurej Sedmokráskova 2 Bratislava 821 01
   09.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marta Jančovičová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   08.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Dr. Ivan Bielik Hálkova 48 Bratislava 812 09
   Ing. Marta Jančovičová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   20.02.1997Nové sidlo:
   Mýtna 11 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Dr. Ivan Bielik Hálkova 48 Bratislava 812 09
   Ing. Marta Jančovičová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   MUDr. Peter Križan Studenohorská 39 Bratislava 841 03
   Ing. František Kurej Sedmokráskova 2 Bratislava 821 01
   JUDr. Oľga Plešková Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Kurej Sedmokráskova 2 Bratislava 821 01
   19.02.1997Zrušené sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Beljak Gajova 1 Bratislava 811 09
   Ing. Marta Jančovičová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ing. František Kurej Sedmokráskova 2 Bratislava 821 01
   JUDr. Oľga Plešková Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Beljak Gajova 1 Bratislava 811 09
   15.03.1996Nové obchodné meno:
   CONNEXUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie dopravy s výnimkou vykonávania samotnej dopravy a zasielateľstva
   poradenská činnosť k horeuvedeným činnostiam
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Beljak Gajova 1 Bratislava 811 09
   Ing. Marta Jančovičová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ing. František Kurej Sedmokráskova 2 Bratislava 821 01
   JUDr. Oľga Plešková Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Beljak Gajova 1 Bratislava 811 09
   Ing. Marta Jančovičová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05