Vytvoriť faktúru

REALCOOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REALCOOP
IČO 35685964
DIČ 2020309786
IČ DPH SK2020309786
Dátum vzniku 14 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REALCOOP
Sládkovičova 3
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 092 €
Zisk -8 911 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903715894
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 24,519
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 24,519
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,804
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,416
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,320
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 494
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,425
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 59,935
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -182,889
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -180,949
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,911
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 242,824
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 321
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 242,503
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -113
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 116
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,550
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 239,950
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 19,092
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,962
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 14,130
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 26,961
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 5,954
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,794
C. Služby (účtová skupina 51) 9,269
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,638
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 430
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,009
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,867
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,869
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,075
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,951
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,911
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35685964 DIČ: 2020309786 IČ DPH: SK2020309786
 • Sídlo: REALCOOP, Sládkovičova 3, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Janka Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08 02.03.1999
  Ing. Ján Konečný, CSc. Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08 19.12.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Janka Konečná 1 660 € (25%) Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
  Ing. Ján Konečný, CSc. 4 980 € (75%) Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.02.2010Nové sidlo:
   Sládkovičova 3 Bratislava 811 06
   17.02.2010Zrušené sidlo:
   Krížna 17 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy - prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   19.12.2000Nové sidlo:
   Krížna 17 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a predmetu podnikania
   dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy - prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Ing. Janka Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   18.12.2000Zrušené sidlo:
   Pražská 7 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Janka Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Janka Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Janka Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ivan Prachár Wolkrova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Prachár Wolkrova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07
   14.03.1996Nové obchodné meno:
   REALCOOP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 7 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ivan Prachár Wolkrova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ivan Prachár Wolkrova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07